מנחת שי על איכה א טו

| מנחת שי על איכהפרק א' • פסוק ט"ו |
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • יא • יב • יג • טו • יח • יט • כא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


כלה כל אבירי אדני – בפסיקתא דאיכה יש פסיק בין "אבירי" לשם, וכן בספרים כתבי יד מדוייקים.