מנחת שי על איכה א ח

<< | מנחת שי על איכהפרק א' • פסוק ח' |
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • יא • יב • יג • טו • יח • יט • כא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


גם היא נאנחה – האל"ף בסגו"ל והנו"ן בשוא נח, ועיין מה שכתבתי בריש יואל.