מנחת שי על איכה א ו

<< | מנחת שי על איכהפרק א' • פסוק ו' | >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • יא • יב • יג • טו • יח • יט • כא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


ויצא מן בת – "מבת" קרי, והוא חד מן ח' מלין דכתיבין תרין מלין וקריין חדא מלה. וסימן: בד"ה ב' ל"ד. ובאיכה רבתי: "ויצא מבת ציון", "מן בת" כתיב – אמר רבי אחא: יש לנו מנה אחת יפה, זה הקדוש ברוך הוא, שכתוב בו "ה' מנת חלקי וכוסי". ועיין בספר לחם דמעה לכמהר"ר שמואל אוזידה, ובספר קול בוכים בפי' כמהר"ר אברהם גלאנטי.

לפני רודף – מלא וא"ו. ובמדרש איכה: אמר רבי אחר: כשם שלא גלו ישראל אלא ברודף מלא, כן אינן נגאלין אלא בגואל מלא, דכתיב: "ובא לציון גואל" – מלא כתיב.