מנחת שי על איכה א ד

| מנחת שי על איכהפרק א' • פסוק ד' | >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • יא • יב • יג • טו • יח • יט • כא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


כהניה נאנחים – האל"ף בשוא וסגול, ויש ספרים בשוא לבדו.