מנחת שי על איכה א ב

<< מנחת שי על איכה • פרק א
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • יא • יב • יג • טו • יח • יט • כא • 


בכו תבכה – מלת "בכו" בוי"ו, רמז לששה דברים שאמרו במדרש שהיתה בוכה ומבכה אחרים עמה. לחם דמעה.