מלבי"ם על משלי כד כט


  • ...ובין אם תעשה זה להשיב לו גמול על הרע שעשה לך, שעל זה אמר "אל תאמר כאשר עשה לי כן אעשה לו",
  • ובין אם תעשה זאת מצד שהוא רגיל להשכיר את עצמו להיות עד שקר, ותאמר "אשיב לאיש כפעלו";

לא תעשה כן בשום אופן.