פתיחת התפריט הראשי


"אל תארוב רשע לנוה צדיק, אל תשדד רבצו" - אתה, רשע, אל תארוב לנוה צדיק. ורוצה לומר כי:

  • יש אורב מפני חמדת הממון, שרוצה לשלול "נוהו",
  • ויש אורב מחמת נקמה או קנאה, שרוצה לשדד "רבצו", שלא יהיה לו רביצה ומנוחה.