מלבי"ם על משלי כד כח

<< מלבי"ם על משלי • פרק כד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • "אל תהי עד חנם ברעך" - בל תעיד עדות על חברך לחייבו על דבר שלא עשה, שהוא חינם:

  • בין אם תעשה זה מחמת שכר, שעל זה אמר "והפתית", רוצה לומר, שתרויח פת לחם על-ידי "שפתיך"...


ביאור המילות

"והפתית" - מעניין פת לחם: