פתיחת התפריט הראשי

מלבי"ם על בראשית לא מט


(מט) "והמצפה." ר"ל אבל המצפה שהיא עשויה לסימן שיצף ה'. וז"ש "אשר אמר יצף ה' ביני ובינך," שע"ז לקחנו את ה' הצופה נסתרות לעד, וזה יהיה עדות קיים תמיד, "אף כי נסתר איש מרעהו", כי: