מ"ג בראשית לא מט

מקראות גדולות בראשית


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והמצפה אשר אמר יצף יהוה ביני ובינך כי נסתר איש מרעהו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהַמִּצְפָּה אֲשֶׁר אָמַר יִצֶף יְהוָה בֵּינִי וּבֵינֶךָ כִּי נִסָּתֵר אִישׁ מֵרֵעֵהוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהַמִּצְפָּה֙ אֲשֶׁ֣ר אָמַ֔ר יִ֥צֶף יְהֹוָ֖ה בֵּינִ֣י וּבֵינֶ֑ךָ כִּ֥י נִסָּתֵ֖ר אִ֥ישׁ מֵרֵעֵֽהוּ׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וְסָכוּתָא דַּאֲמַר יִיסַךְ מֵימְרָא דַּייָ בֵּינָא וּבֵינָךְ אֲרֵי נִתְכַּסֵּי גְּבַר מֵחַבְרֵיהּ׃
ירושלמי (יונתן):
וּסְכוּתָא אִתְקְרִיאַת דִי אֲמַר יִסְתְּכִי יְיָ בֵּינָא וּבֵינָךְ אֲרוּם נִטְמַר גְבַר מִן חַבְרֵיהּ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והמצפה אשר אמר וגו'" - והמצפה אשר בהר הגלעד וכמ"ש ויעבר את מצפה גלעד (שופטים יא) ולמה נקרא שמה מצפה לפי שאמר כל אחד מהם לחברו יצף ה' ביני ובינך אם תעבור את הברית

"כי נסתר" - ולא נראה איש את רעהו

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

וטעם יצף ה׳ — כמו "ה׳ יראה" (בראשית כב, יד); וכן: "צופה נתתיך" (יחזקאל ג, יז).

כי נסתר — אנחנו, שיהיה כל אחד ממנו רחוק מחברו ולא יראנו, השם רואהו.

וטעם אשר אמר, שב אל לבן. ויעקב קרא מצפה, בעבור שאמר לו יצף ה׳:

רמב"ן (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וטעם והמצפה" - כתב רש"י והמצפה אשר בהר גלעד כמו שכתוב (שופטים יא כט) ויעבור את מצפה גלעד למה נקראת מצפה אשר אמר כל אחד מהם לחבירו יצף ה' ואם כן הוא שם מקום גבוה בראש ההר ולפי דעתי שהיא האבן שהקים יעקב מצבה והוא נמשך על כן קרא שמו גלעד והמצפה קרא כי אמר יצף ה' ואפשר שהוא מצפה גלעד (עיין שופטים יא כט) שהמקום יקרא על שם האבן הזאת לעולם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(מט) "והמצפה." ר"ל אבל המצפה שהיא עשויה לסימן שיצף ה'. וז"ש "אשר אמר יצף ה' ביני ובינך," שע"ז לקחנו את ה' הצופה נסתרות לעד, וזה יהיה עדות קיים תמיד, "אף כי נסתר איש מרעהו", כי: