מלבי"ם על בראשית לא טז


(טז)" כי כל העשר אשר הציל אלהים" וגו' " לנו הוא ולבנינו", וכבר הגיע לידנו העושר הראוי לנו מאבינו, ואחר שאין לנו לקוות ממנו מאומה, " כל אשר אמר אלהים אליך עשה:"