מכילתא על שמות יג ה


קד. ]

קה. ועבדת את העבודה הזאת . כעבודה שעבדת במצרים כך עשה לדורות דברי רבי נתן.


ראו גם: התורה והמצוה על שמות יג ה - פירוש מלבי"ם על המכילתא.קיצור דרך: mdrjhlka-jm-13-05