מכילתא על שמות יב כד

| מכילתא על שמותפרק י"ב • פסוק כ"ד | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כט • ל • לא • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מב • מג • מד • מה • מו • מז • מח • מט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולותעז. ושמרתם את הדבר הזה להביא פסח דורות שלא יביא אלא מן הכבשים ומן העזים דברי ר' אליעזר.

לחק לך ולבניך למה נאמר? לפי שהוא אומר ולקחו מן הדם, שומע אני אף הנשים במשמע -תלמוד לומר לחק לך ולבניך האנשים ולא הנשים.


ראו גם: התורה והמצוה על שמות יב כד - פירוש מלבי"ם על המכילתא.
קיצור דרך: mdrjhlka-jm-12-24