רש"י על תהלים קג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ברכי נפשי" - חמשה ברכי נפשי יש כאן כנגד חמשה עולמות שאדם דר בהם כמו שאמרו רבותינו במסכת ברכות דר במעי אמו ינק משדי אמו וכן כלם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תתחדש כנשר נעוריכי" - כנשר הזה שמחדש כנפיו ונוצה משנה לשנה ויש מדרש אגדה על מין נשר שכשמזקין חוזר לנערותו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יודיע דרכיו" - מודיע דרכיו למשה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זכור כי עפר אנחנו" - זכור הוא ולא שכח שאנחנו עפר ויודע שאנוש כחצר ימיו וגו'

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רוח עברה בו" - אם עברה חולי של מיתה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משלה" - מושלת

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ברכו ה' כל מעשיו" - אשר הם בכל מקומות שממשלתו שם