מ"ג שמות ז א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמר יהוה אל משה ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה רְאֵה נְתַתִּיךָ אֱלֹהִים לְפַרְעֹה וְאַהֲרֹן אָחִיךָ יִהְיֶה נְבִיאֶךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּ֤אמֶר יְהֹוָה֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה רְאֵ֛ה נְתַתִּ֥יךָ אֱלֹהִ֖ים לְפַרְעֹ֑ה וְאַהֲרֹ֥ן אָחִ֖יךָ יִהְיֶ֥ה נְבִיאֶֽךָ׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וַאֲמַר יְיָ לְמֹשֶׁה חֲזִי דְּמַנִּיתָךְ רָב לְפַרְעֹה וְאַהֲרֹן אֲחוּךְ יְהֵי מְתוּרְגְּמָנָךְ׃
ירושלמי (יונתן):
וַאֲמַר יְיָ לְמשֶׁה לְמָא אַנְתְּ מִסְתְּפֵי חָמֵי דִכְבַר שַׁוִית יָתָךְ דְחִילָא לְפַרְעה כְּאִילוּ אֱלָהָא דִילֵיהּ וְאַהֲרן אָחוּךְ יְהֵא נְבִיָא דִילָךְ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נתתיך אלהים לפרעה" - שופט ורודה לרדותו במכות ויסורין.

"יהיה נביאך" - כתרגומו מתורגמנך וכן כל לשון נבואה אדם המכריז ומשמיע לעם דברי תוכחות והוא מגזרת ניב שפתים (ישעיה נז, יט) ינוב חכמה (משלי י, לא) וַיְכַל מֵהִתְנַבּוֹת דשמואל (ש"א י, יג) ובלע"ז קוראין לו פרידיג"ר (פרעדיגען).

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

נְתַתִּיךָ אֱלֹהִים לְפַרְעֹה – שׁוֹפֵט וְרוֹדֶה, לִרְדּוֹתוֹ בְּמַכּוֹת וְיִסּוּרִין.
יִהְיֶה נְבִיאֶךָ – כְּתַרְגּוּמוֹ, "מְתֻרְגְּמָנָךְ". וְכֵן כָּל לְשׁוֹן נְבוּאָה, אָדָם הַמַּכְרִיז וּמַשְׁמִיעַ לָעָם דִּבְרֵי תּוֹכָחוֹת, וְהוּא מִגִּזְרַת "נִיב שְׂפָתָיִם" (ישעיהו נז,יט), "יָנוּב חָכְמָה" (משלי י,לא), "וַיְכַל מֵהִתְנַבּוֹת" דִּשְׁמוּאֵל (א' י,יג) [וּבְלַעַז קוֹרְאִין לוֹ פריידיו"ר [preideor = פרקליט‏[2]]].

רשב"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

נביאך: דברן תחתיך:


רבינו בחיי בן אשר (כל הפרק)(כל הפסוק)


ראה נתתיך אלהים. כלומר אל תחוש שלא תהיה נשמע לפרעה לפי שאני נותן אותך גדול עליו. ומענין הדבור שאמרת אהרן אחיך יהיה נביאך כלומר יהיה המדבר. ולשון נביאך ניב שפתים וכן תרגם אונקלוס מתורגמנך, ודרשו רז"ל ראה נתתיך אלהים לפרעה פרעה היה עושה עצמו אלוה שנאמר (יחזקאל כט) לי יאורי ואני עשיתיני, אמר לו הקב"ה כלפי שהוא עושה עצמו אלוה הודיעהו שאינו כלום הריני עושה אותך אלוה עליו.

מ"ג שמות · ז · א · >>


  1. ^ לפי ברנדין, המסתמך על רוב הגרסאות, preideor היא צורה חילופית של pleideor, "הטוען לפני בית־הדין". לפחות כתב־יד אחד כותב פרקייר"א [=פריקֿייר"א] precheire, "מליץ ומטיף" (ביחסת־הנושא), וזה מתאים יותר לדברי הפירוש: "המכריז ומשמיע לעם דברי תוכחה". הגרסה "פרידג"ר" שבחומשים (פרידגי"ר באחד מכתבי־היד) מושפעת מהגרמנית (Prediger).
  2. ^ לפי ברנדין, המסתמך על רוב הגרסאות, preideor היא צורה חילופית של pleideor, "הטוען לפני בית־הדין". לפחות כתב־יד אחד כותב פרקייר"א [=פריקֿייר"א] precheire, "מליץ ומטיף" (ביחסת־הנושא), וזה מתאים יותר לדברי הפירוש: "המכריז ומשמיע לעם דברי תוכחה". הגרסה "פרידג"ר" שבחומשים (פרידגי"ר באחד מכתבי־היד) מושפעת מהגרמנית (Prediger).