מ"ג צפניה ג ז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר ולא יכרת מעונה כל אשר פקדתי עליה אכן השכימו השחיתו כל עלילותם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אָמַרְתִּי אַךְ תִּירְאִי אוֹתִי תִּקְחִי מוּסָר וְלֹא יִכָּרֵת מְעוֹנָהּ כֹּל אֲשֶׁר פָּקַדְתִּי עָלֶיהָ אָכֵן הִשְׁכִּימוּ הִשְׁחִיתוּ כֹּל עֲלִילוֹתָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אָמַ֜רְתִּי אַךְ־תִּֽירְאִ֤י אוֹתִי֙ תִּקְחִ֣י מוּסָ֔ר וְלֹֽא־יִכָּרֵ֣ת מְעוֹנָ֔הּ כֹּ֥ל אֲשֶׁר־פָּקַ֖דְתִּי עָלֶ֑יהָ אָכֵן֙ הִשְׁכִּ֣ימוּ הִשְׁחִ֔יתוּ כֹּ֖ל עֲלִילוֹתָֽם׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

אֲמָרֵית בְּרַם תִּדְחֲלוּן מִן קֳדָמַי תְּקַבְּלוּן אוּלְפַן וְלָא יִפְסוֹק מְדוֹרֵיהוֹן מֵאַרְעָא בֵּית שְׁכִנְתִּי כָּל טַבְוָן דַאֲמָרֵית לְהוֹן אַיְתֵי לְהוֹן בְּכֵן אַקְדִימוּ חַבִּילוּ כָּל עוֹבָדֵיהוֹן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא יכרת מעונה" - ולא יחרבון מדוריה

"כל אשר פקדתי עליה" - ולא יכרת ממנו כל הטוב אשר צויתי להביא עליה

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אכן" - באמת לא כן עשו כי עוד השכימו בזריזות רב ועוד השחיתו כל מעלליהם יותר ממה שעשו מאז

"אמרתי" - חשבתי ע"י אבדן העכו"ם באמת עתה תיראו מפני ומהגמול הבא עליהם תקחו מוסר ואז לא יהיה נכרת מדורו זהו בהמ"ק וכן לא יכרת ממנה כל הטובה אשר פקדתי עליה

מצודת ציון

"אך" - עניינו כמו באמת וכן אך עצמי ובשרי אתה (בראשית כט)

"מעונה" - מדורה כמו ה' מעון אתה היית (תהלים צ)

"פקדתי" - צויתי כמו והוא פקד עלי (עזרא א)

"עלילותם" - מעשיהם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"אמרתי", ובזה חשבתי שעי"כ תיראו אותי יראת הרוממות שתראו גבורתי, או עכ"פ "תקחו מוסר" לירא יראת העונש בל אחריב ארצכם ג"כ, והמאמרים מקבילים, "אמרתי אך תיראי אותי ולא יכרת מעונה", שע"י יראת הרוממות לא יחרב המעון והמקדש ששם שכינתי בתוככם, "תקחו מוסר כל אשר פקדתי עליה", שתתיראו מן העונשים והיעודים הרעים אשר פקדתי עליה על עיר ירושלים, "אכן" כ"ז לא הועיל, כי כבר "השכימו השחיתו כל עלילותם", שכבר השחיתו עלילותיהם טרם שעשיתי כל זאת, וא"א עוד שיטיבו מעשיהם אחר שהם נשחתים מכבר עד שא"א עוד לתקנם:


ביאור המילות

"תיראי אותי". התבאר אצלי (התו"ה קדושים סי' ד' ובכ"מ) שירא שאחריו את היא יראת הרוממות, ומוסר היא מפני יראת העונש והיסורים כמ"ש בכ"מ:

"מעונה". במפיק, מעון העיר שמדבר בה, כמ"ש העיר היונה, ומבואר אצלי שרוב שם מעון (כשאינו מציין מעון החיות וטורפי טרף) בא על מעון הרוחני, ועל הבהמ"ק ששם מעון השכינה, השקיפה ממעון קדשך. אהבתי מעון ביתך, ובזה תבין מ"ש בפירושי:

 

<< · מ"ג צפניה · ג · ז · >>