מ"ג משלי כד כז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הכן בחוץ מלאכתך ועתדה בשדה לך אחר ובנית ביתך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הָכֵן בַּחוּץ מְלַאכְתֶּךָ וְעַתְּדָהּ בַּשָּׂדֶה לָךְ אַחַר וּבָנִיתָ בֵיתֶךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הָ֘כֵ֤ן בַּח֨וּץ ׀ מְלַאכְתֶּ֗ךָ
  וְעַתְּדָ֣הּ בַּשָּׂדֶ֣ה לָ֑ךְ
    אַ֝חַ֗ר וּבָנִ֥יתָ בֵיתֶֽךָ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הכן בחוץ" - זה מקרא

"ועתדה בשדה" - זו משנה

"אחר ובנית ביתך" - זו גמרא ד"א כמשמעו בתחלה קח לך שדות וכרמים ואחר כך ועתדה לשון עתודים (בראשית לא) שים לך בהמות בשדה ואח"כ ובנית ביתך תקח אשה

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"הכן". מלאכתך בחוץ והוא מה שיצטרך לך להקדים מהמוחשות והכן בשדה לך מה שעתיד להצטרך לך בחקירותך אל המוחשות ואחר זה תוכל לבנות ביתך בעיוניות:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"הכן בחוץ מלאכתך", אם תרצה לבנות בית שהוא לקחת אשה ולהוליד בנים, תקדים להכין האמצעים שע"י תשיג לכלכלם, ע"י "שתכין מלאכתך חוץ" להבית, שיהיה לך מלאכה וגם "תכין בשדה על העתיד", שיהיה לך שדי תבואה זרועה ומוכנת לתת לחם ביתך, ואז "תבנה בית", שאל"כ תצטרך לבריות או לגזול או תתבטל מת"ת, והוא מאמר משלי, שלכל תכלית יכין האמצעיים, וחז"ל דרשוהו שלפני לימוד הגמרא יכין מקרא ומשנה שהם הקודמים לו ומובילים אל הגמרא ולפני מע"ט יכין הלימוד הקודם למעשה, וכדומה:


ביאור המילות

"עתדה". המכין את העתיד:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"הכן" - בתחלה הכן מלאכתך בחוץ, והם מלאכת שדה וכרם.

"ועתדה" - הזמן לך בשדה די מחסורך; אחר זה בנה ביתך לשבת בו, כי אם לא תכין די מחסורך לא תוכל שבת בית, כי תהיה נודד ללחם.

מצודת ציון

"ועתדה" - ענין הזמנה, כמו (איוב טו): "התעתדו לגלים".

<< · מ"ג משלי · כד · כז · >>