מ"ג משלי כב כ


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הלא כתבתי לך שלשום [שלישים] במועצת ודעת

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הֲלֹא כָתַבְתִּי לְךָ שלשום [שָׁלִישִׁים] בְּמוֹעֵצֹת וָדָעַת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הֲלֹ֤א כָתַ֣בְתִּֽי לְ֭ךָ שלשום שָׁלִשִׁ֑ים
  בְּמֹ֖עֵצ֣וֹת וָדָֽעַת׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הלא כתבתי לך שלשים" - תורה ונביאים וכתובים

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"הלא כתבתי לך". דברים נכבדים להישירך "למועצות" בדברים המדיניים "ולדעת" בדברים העיוניים. ואחשוב שקראם "שלישים" כי כמו שהמלך ינהג כל עם המלכות, וכן הענין במשנה, אך השלישים ינהיגו כל אחד חלק מהכלל ההוא, כן קרא שלישים ההישרות שנתן בדברים החלקיים בתבונה ותבונה ובדעת ודעת:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"הלא כתבתי לך שלישים במועצות ודעת", כמ"ש וידבר שלשת אלפים משל, שס' משלי נחלק לג' חלקים, ועז"א "הלא כתבתי לך שלישים במועצות" שכולם מלאים עצות לעצמך איך תתנהג, "ודעת" להיות לך ידיעה ברורה ללמד את אחרים, ונגד מועצות אמר להודיעך, ונגד דעת אמר להשיב אמרי וכו':


ביאור המילות

"שלשים". ספר משלי נחלק לשלשה חלקים, ח"א עד סי' י', וח"ב עד סי' כה, וח"ג עד סוף הספר:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"הלא כתבתי" - ר"ל: ופן תאמר 'איך אבטח בה' לפנות לבבי מכל עסקי להעמיק בדברי מלמדי, שמא שוגים גם המה בדברי התורה ואין מקום לבטוח בה' ולקבל שכר?' ולזה אמר: הלא כתבתי לך בספר התורה דברים חשובים ונכבדים, אמורים במועצות ודעת.

מצודת ציון

"שלישים" - שרים ונכבדים, כמו (שמות טו): "ומבחר שלישיו", ור"ל דברים חשובים ונכבדים. וכן (משלי ח): "שמעו כי נגידים אדבר".

"במועצות" - מלשון עצה.

רמ"ד ואלי (כל הפרק)(כל הפסוק)


והנה, כבר ידוע שיש התורה והנביאים, שנותנים עצות הגונות לבני אדם להתנהג יפה בכל העניינים שלהם, אלא שבא היועץ השלישי והוא החכם, והוסיף להטעים את העצות הישנות במשלים החדשים. והוא כעניין אמרם ז"ל: שבא שלמה ועשה אזניים לתורה, והשלים את התיקון של המלכות, בסוד אנ"ך, אורייתא נביאים כתובים. וזהו שאמר: "הלא כתבתי לך שלישים במועצות ודעת...".

<< · מ"ג משלי · כב · כ · >>