<< · מ"ג משלי · יא · כו · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מנע בר יקבהו לאום וברכה לראש משביר

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מֹנֵעַ בָּר יִקְּבֻהוּ לְאוֹם וּבְרָכָה לְרֹאשׁ מַשְׁבִּיר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מֹ֣נֵֽעַ בָּ֭ר יִקְּבֻ֣הוּ לְא֑וֹם
  וּ֝בְרָכָ֗ה לְרֹ֣אשׁ מַשְׁבִּֽיר׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מונע בר" - מלמד תורה

רלב"ג

לפירוש "רלב"ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

הנה מי "שימנע" מהשביר "בר" העיון יקללוהו כל העם או האומה, מפני שאינו רוצה להועיל לאנשים במה שהועילהו הש"י בו; "ולראש" האיש "המשביר" ומלמד דעת את העם תבא לו "ברכה", כי הם יברכוהו, ותבא לו גם כן ברכה בעיונו בעצמו שתוסיף בזה הפועל, גם תבא לו ברכה מהשם יתברך שיתן שכרו תחת זאת הטובה אשר עשה.ואפשר שיתישרו אלו השלשה פסוקים לזרז על פועל הצדקה:  

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בר" - תבואה, כמו (בראשית מב): "לשבר בר".

"יקבהו" - יקללוהו, כמו (במדבר כב): "לכה קבה לי".

"לאום" - אומה, כמו (בראשית כה): "ולאום מלאום יאמץ".

"משביר" - ענין מכירת תבואה, כמו (בראשית מב): "לשבר בר". 

מצודת דוד

"מונע בר" - החדל למכור תבואתו בעת הצורך ומשמרה עד זמן היוקר, יקללוהו בני אומתו; וברכה באה לראש המוכר שבר בעת הצורך, כי הכל יברכוהו. והוא נאמר למשל על השפעת החכמה לזולת.

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ביאור המילות

"לאום". מציין אומה שי"ל דת, כמ"ש תהלות (ב' א') ישעיה (י"ז) ובכ"מ בתנ"ך:
 

<< · מ"ג משלי · יא · כו · >>