מ"ג משלי ג כו

מקראות גדולות משלי


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כי יהוה יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כִּי יְהוָה יִהְיֶה בְכִסְלֶךָ וְשָׁמַר רַגְלְךָ מִלָּכֶד.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כִּֽי־יְ֭הֹוָה יִֽהְיֶ֣ה בְכִסְלֶ֑ךָ
  וְשָׁמַ֖ר רַגְלְךָ֣ מִלָּֽכֶד׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי ה' יהיה בכסלך" - במבטחך ד"א בדברים שאתה כסיל בהן כך מצאתי בירושלמי

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"כי ה' יהיה". במה שתבטח בו ותקוה ממנו וישגיח בך מהלכד באלו הרעות.

ביאור המילות

"בכסלך". בתקותך:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"כי ה' יהיה בכסלך", גדר הכסל הוא הבטחון מן הרע שאינו עושה שום מעשה להנצל מן הרע כי סמוך לבו לא יירא, והגם שבעת צרה מי שי"ל כסל ואינו חושב להנצל, בקל ילכד בפח, אבל אתה ! ה' יהיה בכסלך שכסלך ותקותך יהיה בהשגחת ה', והוא ישמור רגלך מלכד בפח:


ביאור המילות

"בכסלך". ההבדל בין כסל לתקוה, המקוה מקוה אל טוב, והכסל הוא בטחון מן רע, (איוב ד' ו', ח' י"ד, ל"א כ"ד):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"בכסלך" - במה שתבטח ותקוה אליו, והוא ישמור רגלך מן הלכידה.

מצודת ציון

"בכסלך" - ענין בטחון ותקוה, כמו (איוב ח): "אשר יקוט כסלו".

נחמיאש (כל הפרק)(כל הפסוק)

כי ה' יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד — כמו "אם שמתי זהב כסלי" (איוב לא כד), כאילו אמר "במבטחך".

ושמר רגלך מלכד — כתרגומו: "ויטור רגלך תתציד". ורבינו יונה ז"ל פירש, שלא תילכד בעוון העיר, מלשון "עונותיו ילכדונו את הרשע" (לקמן ה, כב).

בפרק ראשון מפאה: כי ה' יהיה בכסלך, אפילו דברים שאתה כסיל בהם. ושמר רגלך מלכד, פירוש, מן ההוראה, פירוש: שלא יכשל בהוראה. ורבנן אמרי, מן העבירה. ר' לוי אמר, מן המזיקים, עד כאן:

<< · מ"ג משלי · ג · כו · >>