מ"ג משלי ג יב

מקראות גדולות משלי


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כי את אשר יאהב יהוה יוכיח וכאב את בן ירצה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כִּי אֶת אֲשֶׁר יֶאֱהַב יְהוָה יוֹכִיחַ וּכְאָב אֶת בֵּן יִרְצֶה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כִּ֤י אֶ֥ת אֲשֶׁ֣ר יֶאֱהַ֣ב יְהֹוָ֣ה יוֹכִ֑יחַ
  וּ֝כְאָ֗ב אֶת־בֵּ֥ן יִרְצֶֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכאב את בן ירצה" - שרוצה בבנו להטיב לו ויפייסהו לאחר שמכהו בשבט כן יערב לך הטובה אחר המכה

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"כי את אשר יאהב". כי השם ית' יוכיח את אשר יאהב וירצה להתנהג עמו כאב את הבן שייסר אותו לטוב לו וכאשר תעשה כן יגיע לך מן התועלת מה שתפשפש במעשיך ובדעותיך עד שיתברר לך מה שנתישרת לחטא בו נאמרו ויגל אזנם למוס' ויאמר כי ישובון מאון:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"כי את אשר יאהב ה' יוכיח" שהתוכחה היא סימן האהבה, שמאהבתו ישגיח עליו להיטיב דרכו ולהעלותו אל מדרגה למעלה למעלה, "וכאב את בן ירצה", כמו שירצה האב להעלות את בנו ממדרגה למדרגה, וימנעהו ממותרות ומעדונים ויטה שכמו לסבול עול התורה והתמדת הלימוד וכדומה וכ"ז מרוב אהבתו אותו:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"יוכיח" - לגלות אזנו ליישר דרכו.

"וכאב" - וכמו האב, אשר יכון בהכאה לרצות את בנו להיטיב דרכו, ולא לנקום נקם.

מצודת ציון

"ירצה" - מלשון ריצוי ופיוס.

נחמיאש (כל הפרק)(כל הפסוק)


כי את אשר יאהב ה' יוכיח וכאב את בן ירצה — משפטו: וכאב המייסר את בן ירצה.

דבר אחר: כי את אשר יאהב ה' יוכיח, ומכל מקום אחר כך כאב את בן ירצה; וכן הכתוב אומר: "כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלהיך מיסרך" (דברים ח ה). וכמה דברים טובים דברים ניחומים דרשו ז"ל בעניין הייסורין, הנם כתובים על ספרי בפרשת ואתחנן, וכן במסכת ברכות פרק א.

במסכת סופרים דרש "אל תקוץ בתוכחתו" (פסוק יא) מענין "וקצותה את כפה" (דברים כה יב), ורז"ל: מפסיקין בברכות ואין מפסיקין בקללות, מאי טעמא? אמר רבי לוי: אינו דין שיהו בני מתקללים ואני מתברך; ובמסכת מגילה, רשב"ג אומר: לפי שאין מברכין על הפורענות.

וכאב את בן ירצה – בשעה שמכאיבו, מי גרם לישראל לרצות לאביהם שבשמים? הוי אומר ייסורין.

<< · מ"ג משלי · ג · יב · >>