מ"ג ירמיהו מו יז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
קראו שם פרעה מלך מצרים שאון העביר המועד

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
קָרְאוּ שָׁם פַּרְעֹה מֶלֶךְ מִצְרַיִם שָׁאוֹן הֶעֱבִיר הַמּוֹעֵד.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
קָרְא֖וּ שָׁ֑ם פַּרְעֹ֤ה מֶֽלֶךְ־מִצְרַ֙יִם֙ שָׁא֔וֹן הֶעֱבִ֖יר הַמּוֹעֵֽד׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

זמינו לתמן פרעה מלכא דמצרים דסגיאין אתרגושתיה מעדי זמניא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קראו שם" - במלחמה הכריזו משל של חרפה

"פרעה מלך מצרים שאון" - שהיה מגביה קול שאונו תשואות להתהלל בחיילותיו

"העביר המועד" - שייעד היום מלחמה קבוע לצאת ולהלחם ולא יצא ועבר יום זמן המועד

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"קראו שם" - במערכת צבא כשדים הכריזו לומר אשר פרעה מלך מצרים המרים קול שאון בגאוה ובגודל לבב הנה עתה העביר המועד ר"ל לא בא להלחם מערכה מול מערכה ביום המיועד והקבוע כי בא מורך בלבבו

מצודת ציון

"שאון" - ענין המיה

"המועד" - ענין זמן קבוע כמו כי למועד שמור לך (שמואל א ח)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"קראו שם", תחלה קראו ופרסמו "שפרעה בא בשאון" גדול ועם רב, ואח"כ קראו כי "העביר המועד", שקבע מועד אחר שבו בזמן יבא, וה' אומר שלא יבא כלל: