<< · מ"ג יחזקאל · כג · כ · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ותעגבה על פלגשיהם אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַתַּעְגְּבָה עַל פִּלַגְשֵׁיהֶם אֲשֶׁר בְּשַׂר חֲמוֹרִים בְּשָׂרָם וְזִרְמַת סוּסִים זִרְמָתָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַֽתַּעְגְּבָ֔ה עַ֖ל פִּֽלַגְשֵׁיהֶ֑ם אֲשֶׁ֤ר בְּשַׂר־חֲמוֹרִים֙ בְּשָׂרָ֔ם וְזִרְמַ֥ת סוּסִ֖ים זִרְמָתָֽם׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וְאִתְרְעִיאַת לְמֶהֱוֵי שְׁמוֹטָא לְהוֹן דִבְסַר חֲמָרִין בִּסְרֵיהוֹן וְצַחֲנַת סוּסְוָן צַחֲנַתְהוֹן:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותעגבה על פלגשיהם" - על פלגשות' להיות להם לפלגש

"אשר בשר חמורים בשרם" - אבר תשמיש

"וזרמת סוסים" - לשון רבוי תשמיש שמרבים תשמיש יותר משאר כל הזכרים שבבהמה זרמת קלוח הזרע כמו זרם מים עבר (חבקוק ג)

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"על פלגשיהם" - כמו אל פלגשותם

"בשר" - כן נקרא אבר המשגל וכן כי יהיה זב מבשרו (ויקרא טו)

"וזרמת" - מרוצת המים יקרא זרם כמו כזרם מים (ישעיהו כח)והושאל על שטיפת הזרע 

מצודת דוד

"אשר וגו'" - על אשר אבר התשמיש שלהם גדול כשל חמור וזרמת הזרע שלהם מרובה כזרם שפיכת זרע הסוסים ודרך זונה מופלגת בתכלית ההפקר להתאוות באלה

"ותעגבה" - חשקה אל פלגשותם להיות להם לפלגש המוכנת למשכב המשגל

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותעגבה", עד שהיתה ביחד "עם פלגשיהם", ועגבה עמהם ביחד, כי היתה להם כפלגש המיוחדת לזנות ולשפחות, וזה מצד "שבשר חמורים בשרם" וצריכים פלגשים הרבה, ר"ל שהיתה נכנעת למצרים עם יתר האומות שהיו משועבדות למצרים, שקראם (לקמן ל') סומכי מצרים שהם כוש ופוט ולוד:

ביאור המילות

"על פלגשיהם". עם פלגשיהם, כמו ויבואו האנשים על הנשים:

"בשר". כינוי אל אבר התשמיש כמו רר בשרו את זובו:
 

<< · מ"ג יחזקאל · כג · כ · >>