<< · מ"ג יונה · ג · ג · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויקם יונה וילך אל נינוה כדבר יהוה ונינוה היתה עיר גדולה לאלהים מהלך שלשת ימים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיָּקָם יוֹנָה וַיֵּלֶךְ אֶל נִינְוֶה כִּדְבַר יְהוָה וְנִינְוֵה הָיְתָה עִיר גְּדוֹלָה לֵאלֹהִים מַהֲלַךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיָּ֣קׇם יוֹנָ֗ה וַיֵּ֛לֶךְ אֶל־נִֽינְוֵ֖ה כִּדְבַ֣ר יְהֹוָ֑ה וְנִֽינְוֵ֗ה הָיְתָ֤ה עִיר־גְּדוֹלָה֙ לֵֽאלֹהִ֔ים מַהֲלַ֖ךְ שְׁלֹ֥שֶׁת יָמִֽים׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וְקָם יוֹנָה וַאֲזַל לְנִינְוֵה כְּפִתְגָמָא דַייָ. וְנִינְוֵה הֲוַת קַרְתָּא רַבְּתָא קֳדָם יְיָ, מַהֲלַךְ תְּלָתָא יוֹמִין:

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויקם – אמר ר' ישועה, כי הלכו אנשי הספינה אל נינוה והגידו דבר יונה, על כן האמינו. ומילת לאלהים, פירשתיה: מהלך שלשה ימים – וסביב המדינה, והוא מהלך יום אחד מן הקצה אל הקצה. או לא הלך לקרוא רק מהלך יום אחד, על כן: (ד) ויחל.

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויקם. עיר גדולה לאלהים – כל דבר שרוצה להגדילו, סומך אותו לאל דרך הגדלה, כמו: "כהררי אל" (תהילים לו, ז); "ארזי אל" (תהילים פ, יא); "שלהבת יה" (שה"ש ח, ו); "מאפליה" (ירמיה ב, לא):

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

מהלך – כשיעור הליכת שלושה ימים: 

מצודת ציון

לאלהים – דרך המקרא, כשרוצה להגדיל דבר בתכלית, סומכו למלת "אל", וכן: "ארזי אל" (תהילים פ, יא):

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויקם וילך אל נינוה כדבר ה'". מפני שבפעם ראשון צוה שיקרא להם דברי תוכחה שישובו מעונותיהם, ובפעם הזה צוה שינבא להם את גז"ד שנגזר עליהם, היה ספק אצלו אם יקיים גם הדבור הראשון ויודיע להם היעוד של ההפיכה וגם יוכיחם על עונותיהם, באר שעתה לא קרא רק כדבר ה' שדבר לו עתה, שאחר שהודיע לו הגז"ד חשב שלא תועיל להם עוד תשובה ושנבטל הדבור הראשון, "ונינוה היתה עיר גדולה לאלהים" יחסה אל האלהים מפני גדלה כמו הררי אל שלהבת יה, או ר"ל שהיתה חשובה בעיני אלהים לעיר גדולה עד שלכן חס עליה מהשחיתה: