מ"ג בראשית מד טו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמר להם יוסף מה המעשה הזה אשר עשיתם הלוא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמני

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמֶר לָהֶם יוֹסֵף מָה הַמַּעֲשֶׂה הַזֶּה אֲשֶׁר עֲשִׂיתֶם הֲלוֹא יְדַעְתֶּם כִּי נַחֵשׁ יְנַחֵשׁ אִישׁ אֲשֶׁר כָּמֹנִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּ֤אמֶר לָהֶם֙ יוֹסֵ֔ף מָֽה־הַמַּעֲשֶׂ֥ה הַזֶּ֖ה אֲשֶׁ֣ר עֲשִׂיתֶ֑ם הֲל֣וֹא יְדַעְתֶּ֔ם כִּֽי־נַחֵ֧שׁ יְנַחֵ֛שׁ אִ֖ישׁ אֲשֶׁ֥ר כָּמֹֽנִי׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וַאֲמַר לְהוֹן יוֹסֵף מָא עוּבָדָא הָדֵין דַּעֲבַדְתּוּן הֲלָא יְדַעְתּוּן אֲרֵי בַדָּקָא מְבַדֵּיק גֻּבְרָא דִּכְוָתִי׃
ירושלמי (יונתן):
וַאֲמַר לְהוֹם יוֹסֵף מַה עוּבְדָא הָדֵין דַעֲבַדְתּוּן הֲלָא יְדַעְתּוּן אֲרוּם מְטַיְירָא יְטַיֵיר גְבַר דִכְוָותִי:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הלא ידעתם כי נחש ינחש וגו'" - הלא ידעתם כי איש חשוב כמוני יודע לנחש ולדעת מדעת ומסברא ובינה כי אתם גנבתם הגביע

רש"י מנוקד ומעוצב (כל הפרק)(כל הפסוק)

הֲלֹא יְדַעְתֶּם כִּי נַחֵשׁ יְנַחֵשׁ... – הֲלֹא יְדַעְתֶּם כִּי אִישׁ חָשׁוּב כָּמוֹנִי יוֹדֵעַ לְנַחֵשׁ, וְלָדַעַת מִדַּעַת וּמִסְּבָרָא וּבִינָה, כִּי אַתֶּם גְּנַבְתֶּם הַגָּבִיעַ.

רשב"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

איש אשר כמוני: כי דרך השרים לקסום קסם, כמו שמצינו כי עמד מלך בבל אל אם הדרך וגו' לקסום קסם, והנני יודע מי גונב ממוני:

== פרשת ויגש ==

ספורנו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מה המעשה הזה" שהיה בו רשע עם סכלות שהיה לכם לחשוב שלא יעלה זה בידכם:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(טו) "ויאמר להם יוסף". יוסף חשדם כלם לגנבים, ואמר "מה המעשה הזה אשר עשיתם", שכלכם שותפים בדבר, [כי אחר שנמצא הגביע באמתחת בנימין לא יכול לומר שרק בנימין הוא הגנב גם בפעם הראשון, דהא בנימין לא היה בפעם ראשון, וא"כ יש ראיה בהפך ממה שהשיבו הכסף בפעם הראשון], ומה שאתם מביאים ראיה ממה שהשבותם הכסף בפעם הראשון שאתם כנים ונאמנים אין מזה ראיה, כי לכן השבותם הכסף מפני "שידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמני", ויראתם שאנחש בגביע ועל ידו אדע שגנבתם הכסף, לכן השבותם אז את הכסף, ועל כן גנבתם עתה את הגביע לבל אוכל לנחש ולדעת מגנבת הכסף:

אור החיים (כל הפרק)(כל הפסוק)

הלא ידעתם כי נחש וגו'. בזה נתכוון לסתור גם כן טענתם שיאמרו מי גילה לכם סוד זה כי אנו הגנבים זולת אם נאמר כי מעשה ידיהם המה והוא עשה הדבר, לזה אמר הלא ידעתם כי נחש וגו' ומזה ידע.

ואומרו איש אשר כמוני פי' מן הסתם כל אדם גדול כמוני ינחש לדעת נסתרות אשר יוכל השיג ואם כן יתגלה הדבר אלי והיה לכם לחוש על הדבר שלא יפלא ממני: