מ"ג בראשית ח ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויסכרו מעינת תהום וארבת השמים ויכלא הגשם מן השמים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּסָּכְרוּ מַעְיְנֹת תְּהוֹם וַאֲרֻבֹּת הַשָּׁמָיִם וַיִּכָּלֵא הַגֶּשֶׁם מִן הַשָּׁמָיִם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּסָּֽכְרוּ֙ מַעְיְנֹ֣ת תְּה֔וֹם וַֽאֲרֻבֹּ֖ת הַשָּׁמָ֑יִם וַיִּכָּלֵ֥א הַגֶּ֖שֶׁם מִן־הַשָּׁמָֽיִם׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וְאִסְתְּכַרוּ מַבּוּעֵי תְּהוֹמָא וְכַוֵּי דִּשְׁמַיָּא וְאִתְכְּלִי מִטְרָא מִן שְׁמַיָּא׃
ירושלמי (יונתן):
וְאִסְתַּגְרוּ מַבּוּעֵי תְּהוֹמָא וַחֲרַכֵּי שְׁמַיָא וְאִתְמְנַע מִטְרָא מִלְמֵיחַת מִן שְׁמַיָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויסכרו מעינות" - כשנפתחו כתיב כל מעינות וכאן אין כתיב כל לפי שנשתיירו מהם אותן שיש בהם צורך לעולם כגון חמי טבריא וכיוצא בהם

"ויכלא" - וימנע כמו (תהלים מ) לא תכלא רחמיך (בראשית כג) לא יכלה ממך

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

ויסכרו — כמו "ויסגרו", ואין הכ"ף מתחלפת בגימ"ל, רק הם שתי מלות והטעם אחד, כי לא יתחלפו חוץ מאותיות יהו"א, וסמ"ך בשי"ן:

ויכלא הגשם — נכלא בתוך האוצר:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(ב) "ויסכרו". מפרש שזה היה ע"י שנסתמו מעינות תהום וארובות השמים. ומוסיף ויכלא הגשם. כי אחר שכל העולם היה מלא מים יחוייב מדרך הטבע שהמים יעלו אדים ויתהפכו לגשם שנית, רק שהרוח פזר העננים עד שלא ירד גשם עוד, וזה גדר פעל כלא שנעצר הגשם ביד חזקה ע"י הרוח:


 

ילקוט שמעוני (כל הפרק)(כל הפסוק)

ויסכרו מעינות תהום, לטובה, אבל לא כל מעינות, חוץ ממעין טבריא ואבלונים ומערת פמייס. לרעה, "ביום הזה נבקעו כל מעינות תהום" (בראשית ז, יא). אמר ר' יוחנן, שלשה נשתיירו מהן: בלועא דגרדי, וחמי טבריא, ועינא רבתי דתורם:

תנו רבנן: דור המבול לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע להן הקב"ה, אמרו: כלום אנו צריכין אלא לטיפה של גשמים; יש לנו נהרות ומעינות שאנו מסתפקין מהן. אמר הקב"ה: בטובה שהשפעתי להם מכעיסין אותי? בה אני דן אותן, שנאמר: "ואני הנני מביא את המבול מים" (בראשית ו, יז). אמר ר' יוחנן: דור המבול ברבה קלקלו, "וירא ה' כי רבה רעת האדם"; ברבה נדונו, "כל מעינות תהום רבה":

<< · מ"ג בראשית · ח · ב · >>