ירושלמי בכורים

(הופנה מהדף ירושלמי ביכורים)

מסכת בכורים

לפי הלכות

מסכת בכורים ב: משנה  תוספתא
במהדורה המבוארת או המעומדת של הירושלמי