ירושלמי בכורים ב ה

<< | ירושלמי · מסכת בכורים · פרק ב · הלכה ה | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ה משנהעריכה

דם מהלכי שתים שוה לדם בהמה להכשיר את הזרעים דם השרץ אין חייבים עליו

הלכה ה גמראעריכה

רבי בא רב הונא בשם רב אם התרו בו לוקה והתנינן דם השרץ אין חייבין עליו א"ר בא אין חייבין עליו כרת והתני דם מהלכי שתים שאין בו טומאה קלה דם השרץ שאין בו טומאה חמורה אמר רבי חייא בר אדא הדא דתימר כשהתרו בו משום דם אבל אם התרו בו משום שקץ לוקה