ירושלמי בכורים א ט

<< | ירושלמי · מסכת בכורים · פרק א · הלכה ט | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ט משנהעריכה

הקונה שלשה אילנות בתוך של חבירו מביא וקורא רבי מאיר אומר אפילו שנים קנה אילן וקרקעו מביא וקורא רבי יהודא אומר אף בעלי אריסות והחכירות מביאין וקורין

הלכה ט גמראעריכה

תני חכורי בתי אבות אינן מביאין רבי יודה אמר הן עצמן מביאין וקורין רבי זעירה רבי חייא בשם רבי יוחנן בחכורי בתי אבות היא מתניתא רבי הילא רבי יסי בשם רבי יוחנן בבעלי אריסות וחכירות היא מתניתא הוון בעיי מימר מאן דאמר בבעלי אריסות וחכירות היא מתנית' הא באריס וחכיר לא באריס לשעה בחכיר לשעה הא באריס לעולם ובחכיר לעולם מביא אתא רבי בא רבי חייא בשם רבי יוחנן אפילו באריס לעולם ובחכיר לעולם אינו מביא למה בבעלי אריסות וחכירות היא מתניתא