פתיחת התפריט הראשי

התורה והמצוה על דברים כה טז


פירוש מלבי"ם על ספרי על דברים כה טז:

קסה.

כי תועבת ה' . אחרי שאין בזה שום עול, לא יספיק לזה טעם יצ"מ. ולכן אמר, שהמדה הזאת היא תועבה לפני ה'; ונקרא בה' שמות, כמבואר בספרי.

כל עשה אלה, כל עשה עול . פי' שכל עושה אלה, הוא בסוף יעשה כל עול, כנ"ל.

ובזה יובן הסמיכות - צידוק המדות ל" כי ינצו ". כפי שפי' ש" אנשים יחדו " - באנשים שדרים ביחד; וכל מריבה שתהיה ביניהם, הוא רק ע"י מדת "שלי שלי", ואינם רוצים לוותר. כמו שאמרו, "בני חבורה המקפידין זע"ז (=זה על זה) וכו'". ואמר, שאם יתנהגו כנ"ל, אז לא תהיה מריבה ורק שלום.קיצור דרך: mlbim-dm-25-16