התורה והמצוה על דברים כה יד

<< | התורה והמצוה על דבריםפרק כ"ה • פסוק י"ד | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יג • יד • טו • טז • יז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולותפירוש מלבי"ם על ספרי על דברים כה יד:

קסג.

לא יהיה לך בביתך . יתפרש כדלעיל. והזהיר באבן ובאיפה. מפני שיש באיפה מה שאין באבן - כי האיפה הוא בביתו, ויבא לידי טעות ע"י בני הבית. משא"כ באבן, שמדבר ממשקלי כסף וזהב מה שנותנים בכיס, והוא תחת ידו. ויש באבן מה שאין באיפה - שבאבן אין הכל בקיאין בהם, אבל באיפה הכל בקיאין, ולא יוכל לבא לידי טעות; לכן הזהיר בשניהם.

קיצור דרך: mlbim-dm-25-14