| ספר הושעפרק א' • מהדורת הכתיב | >>


מפרשי הושע א

א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד

א דבר יהוה אשר היה אל הושע בן בארי בימי עזיה יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל ב תחלת דבר יהוה בהושע ויאמר יהוה אל הושע לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים כי זנה תזנה הארץ מאחרי יהוה

ג וילך ויקח את גמר בת דבלים ותהר ותלד לו בן ד ויאמר יהוה אליו קרא שמו יזרעאל כי עוד מעט ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא והשבתי ממלכות בית ישראל ה והיה ביום ההוא ושברתי את קשת ישראל בעמק יזרעאל ו ותהר עוד ותלד בת ויאמר לו קרא שמה לא רחמה כי לא אוסיף עוד ארחם את בית ישראל כי נשא אשא להם ז ואת בית יהודה ארחם והושעתים ביהוה אלהיהם ולא אושיעם בקשת ובחרב ובמלחמה בסוסים ובפרשים ח ותגמל את לא רחמה ותהר ותלד בן ט ויאמר קרא שמו לא עמי כי אתם לא עמי ואנכי לא אהיה לכם