<< | ספר הושעפרק י"א • מהדורת הכתיב | >>


מפרשי הושע יא

א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד

א כי נער ישראל ואהבהו וממצרים קראתי לבני ב קראו להם כן הלכו מפניהם לבעלים יזבחו ולפסלים יקטרון ג ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על זרועתיו ולא ידעו כי רפאתים ד בחבלי אדם אמשכם בעבתות אהבה ואהיה להם כמרימי על על לחיהם ואט אליו אוכיל ה לא ישוב אל ארץ מצרים ואשור הוא מלכו כי מאנו לשוב ו וחלה חרב בעריו וכלתה בדיו ואכלה ממעצותיהם ז ועמי תלואים למשובתי ואל על יקראהו יחד לא ירומם ח איך אתנך אפרים אמגנך ישראל איך אתנך כאדמה אשימך כצבאים נהפך עלי לבי יחד נכמרו נחומי ט לא אעשה חרון אפי לא אשוב לשחת אפרים כי אל אנכי ולא איש בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר י אחרי יהוה ילכו כאריה ישאג כי הוא ישאג ויחרדו בנים מים יא יחרדו כצפור ממצרים וכיונה מארץ אשור והושבתים על בתיהם נאם יהוה