הגאון מווילנה על משלי טו לא

(משלי טו לא): "אוזן שומעת תוכחת חיים" - התועלת לאותם ההולכים ויושבים בבית המדרש, אף שאינם יכולים ללמוד, הוא לשני דברים:

  • א' שאזנם שומעת תוכחת חיים מאחרים שלומדים,
  • והתועלת הב' שהוא בקרב חכמים תלין גם כן עמם בית המדרש.

ועוד: זהו שאמרה רות לחמותה (רות א טז): "כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין":

  • באשר תלכי אלך הוא במצוות עשה,
  • ובאשר תליני אלין הוא במצוות לא תעשה.

וזהו: אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין - לבל יעבור על מצוות לא תעשה, אף שלא יעשה מצוות עשה.

ועוד: שבקרב חכמים תלין הוא בעולם הבא, בין אותם שאין עוברים על לא תעשה, כי שם, בפסוק באשר תליני, הם שישה דברים נגד שישה דרגין. והוא יהיה ביניהם באותה דרגא של בקרב חכמים תלין, שהוא לא תעשה.