הגאון מווילנה על משלי טו ט

<< הגאון מווילנה על משלי • פרק טו >>
ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יג • טו • ל • לא • 


"תועבת ה' דרך רשע" - שתועבה אצלו "דרך רשע".

"ומרדף צדקה" - ה"מרדף" את אחרים וממשיכם למצות הצדקה ויריב עמהם, "יאהב" -אהובה לפניו זו הדרך, וכמו שנאמר (תהלים א ו): "יודע ה' דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד".