הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

עונשו של הבוחר להיות עבד עריכה

אחד העקרונות החשובים בתורה הוא צמצום השיעבוד של אדם לאדם. התורה מתירה לאדם למכור את עצמו לעבד לזמן מוגבל, אך מי שרוצה להשתעבד לזמן ארוך יותר חייב לעבור תהליך משפיל של רציעת האוזן:

(שמות כא ה): "וְאִם אָמֹר יֹאמַר הָעֶבֶד 'אָהַבְתִּי אֶת אֲדֹנִי אֶת אִשְׁתִּי וְאֶת בָּנָי, לֹא אֵצֵא חָפְשִׁי',"

(שמות כא ו): "וְהִגִּישׁוֹ אֲדֹנָיו אֶל הָאֱלֹהִים, וְהִגִּישׁוֹ אֶל הַדֶּלֶת אוֹ אֶל הַמְּזוּזָה, וְרָצַע אֲדֹנָיו אֶת אָזְנוֹ בַּמַּרְצֵעַ, וַעֲבָדוֹ לְעֹלָם"

כל חלקי הפרשה מלמדים על דרכים להתרחק משיעבוד:

ואם אמור יאמר העבד - הכפילות בפועל אמר מלמדת, שאדם הרוצה להישאר עבד צריך להגיד זאת לפחות פעמיים: " "אינו נרצע עד שיאמר וישנה" " ( מכילתא ) . לפעמים אדם בוחר בשיעבוד מתוך חולשה רגעית, הגורמת לו לרצות להתנער מהאחריות שבחיי החופש; התורה דורשת ממנו לחשוב פעמיים (לפחות) ולוודא שהוא באמת מעוניין להשתעבד לעולם.

'אהבתי את אדוני את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי' - הכתוב מתייחס לעבד עברי שנשא לאישה שפחה שהיתה שייכת לאדון, ולפי הדין (שנזכר בפסוק הקודם), אם העבד משתחרר, השפחה וילדיה צריכים להישאר עם האדון, והעבד המשתחרר צריך להיפרד מהם. הקושי הנפשי להיפרד מאישה וילדים הוא גדול מאד, ובהחלט אפשר להבין מדוע הוא מעדיף להישאר עבד. לדברי חז"ל זהו המצב היחיד שבו מותר לאדם להישאר עבד: " "אינו נרצע אלא אם כן יש לו אשה ובנים ולרבו אשה ובנים" " ( מכילתא ) . גם במצב זה, האדם הבוחר בעבדות צריך לעבור את אותו תהליך משפיל; מכאן, שגם אהבה לאישה וילדים אינה סיבה מוצדקת להשתעבד!

אלהים = שופטים המשתפים את ה' ;    והגישו אדוניו אל האלהים - בני ישראל הם עבדים של ה' בלבד, ולכן אדם הרוצה להשתעבד לעולם חייב לבוא ו"לקבל רשות", כביכול, מה'. בפועל, הדבר נעשה על-ידי פניה לבית דין של דיינים מומחים:  " "אל האלהים - אצל הדיינין, שיימלך [יתייעץ] במוכריו [הדיינים שביצעו את המכירה הראשונית של האדם לעבד]" " ( מכילתא - דעה ראשונה , וכן רש"י ורמב"ן) .

הפסוק רומז גם, שאדם הרואה אדם אחר הרוצה להשתעבד לו, צריך לדבר על ליבו ולהזכיר לו את האלהים, להזכיר לו שהוא עבד של ה' ולא של בשר ודם.

והגישו אל הדלת או אל המזוזה - לפני שהאדון הופך את עבדו לעבד נרצע, הוא צריך להביאו אל דלת הבית, להראות לו את הדרך החוצה, ולתת לו הזדמנות אחרונה לצאת אל החופש.

הדלת והמזוזה רומזים גם ליציאת מצרים, שבה ה' הוציא את בני ישראל מעבדות לחרות: " "מה נשתנו דלת ומזוזה מכל כלים שבבית? - אמר הקב"ה: דלת ומזוזה, שהיו עדים במצרים כשפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות ואמרתי 'כי לי בני ישראל עבדים - עבדי הם ולא עבדים לעבדים', והלך זה וקנה אדון לעצמו - ירצע בפניהם!" " (רש"י בשם רבי שמעון) .

ורצע אדוניו את אזנו במרצע, ועבדו לעולם - טקס הרציעה כולל ניקוב של האוזן בעזרת כלי חד ממתכת (רבי, מכילתא) . האוזן מסמלת את השמיעה והצייתנות; האדון המנקב את האוזן קונה בכך לעולם את הצייתנות של העבד. האוזן מסמלת גם את השמיעה בקול ה', והרציעה נועדה להעניש את העבד על כך שבחר להפנות את מידת הצייתנות שלו לאדם במקום לה': " "ומה ראתה אוזן שתרצע מכל אברים? היה רבן יוחנן אומרה כמין חומר: אוזן, ששמעה 'לא תגנוב' והלך וגנב, היא תרצע מכל אבריו" " ( מכילתא ו רש"י ) , " "ואם מוכר עצמו - אזן ששמעה על הר סיני 'כי לי בני ישראל עבדים' והלך וקנה אדון לעצמו - תרצע" " (רש"י) .

אוזן מסמלת גם את מידת האיזון - אחד האתגרים העיקריים של אדם חופשי, השולט בעצמו, הוא לאזן בין כל כוחות הנפש השונים שלו, ולתת לכל כוח את המקום המתאים לו. אדם הבוחר להיות עבד למעשה מתנער מהאחריות לשלוט בעצמו, ומעביר לאדון את הסמכות לקבוע עבורו את נקודת האיזון המתאימה.

פירושים נוספים עריכה

איך להימנע מיחסי תלות עריכה

ניתן ליישם את העקרונות שנזכרו בפסוקים אלה גם בסוגים אחרים של שיעבוד, לדוגמה, מטופל המפתח תלות במטפל:

והגישו אדוניו אל האלהים - המטפל צריך ללמד את המטופל לבטוח בה', ולא לשים את מבטחו בעזרת המטפל;

והגישו אל הדלת או אל המזוזה - המטפל צריך להראות למטופל את הדרך החוצה, כלומר, להראות לו איך נראים חיים של אדם חופשי, כך שיתעורר בו הרצון להשתחרר מהתלות ולצאת לחופשי;

ורצע אדוניו את אזנו במרצע - המטפל צריך להזכיר למטופל להפנות את מידת הצייתנות שלו כלפי ה' ולא כלפי בשר ודם, אך אם נכשל בכך והתהליך הטיפולי נמשך, הוא צריך לקנות לעצמו את מידת הצייתנות של המטופל, ולעמוד על כך שהמטופל יציית לו עד שיתרפא וייצא לחופשי.

ועבדו לעולם עריכה

" "ועבדו לעולם - עד היובל או אינו אלא לעולם (קידושין טו) כמשמעו ת"ל (ויקרא כה) ואיש אל משפחתו תשובו מגיד שחמשים שנה קרויים עולם ולא שיהא עובדו כל חמשים שנה אלא עובדו עד היובל בין סמוך בין מופלג" " ( רש"י )

" "לעולם - פירשו רבותינו (במכילתא כאן) כי הוא עד היובל. ואמר רבי אברהם, כי פירוש 'עולם' זמן בלשון הקדש, כבר היה לעולמים אשר היה מלפנינו (קהלת א י) - זמנים; וישב שם עד עולם (שמואל א א כב); ולכן אמר ועבדו לעולם - לזמנו של יובל, שאין במועדי ישראל זמן ארוך ממנו, ויציאת חירות כאלו עולם מתחדש לו, ויהיה פירושו שישוב לזמנו הראשון שהיה חפשי. והמשכיל יבין כי לעולם כמשמעו, כי העובד עד היובל עבד כל ימי עולם. ולשון מכילתא (כאן) רבי אומר בא וראה שאין עולם אלא חמשים שנה שנאמר ועבדו לעולם עד היובל; ושכח רבי אברהם מה שהשכיל וכתב במקום אחר" " ( רמב"ן ).

" לו . ועבדו לעולם עד היובל. שהיה בדין ומה אם הכסף שיפה כחו וקונה הכל, אינו קונה אלא שש, רציעה שאינה קונה אלא עבדים, אינו דין שלא תקנה אלא שש. הא מה תלמוד לומר ועבדו לעולם - עד היובל. או ועבדו לעולם כמשמעו, תלמוד לומר ושבתם איש אל אחוזתו (ויקרא כח). רבי אומר, בוא וראה שאין העולם אלא חמשים שנה שנאמר (ועבדו לעולם עד היובל. הא כיצד הגיע היובל יצא, מת האדון יצא). " ( מכילתא )

" לו . ועבדו לעולם. עוד אמר (בפרשת בהר) ושבתם איש אל אחוזתו. ופירוש ראב"י בספרא (בהר כא) ובקדושין (דף טו), שבא על נרצע שתים ושלש שנים לפני היובל, שהיובל מוציאו. ואמר בקדושין שם שאצטריך ושבתם ואצטריך לעולם, דאי כתב רחמנא לעולם, הוי אמינא לעולם ממש, כתב רחמנא ושבתם, ואי ושבתם הוי אמינא הני מילי היכא דלא עבד שש, אבל היכא דעבד שש לא יהא סופו חמור מתחלתו, קא משמע לן לעולם לעולמו של יובל. ורצונו לומר שממה שכתב, ושבתם נאמר שהוא רק בנרצע שתים ושלש שנים לפני היובל, אבל בנרצע שבע שנים לפני היובל כבר יצא בשש. וכמו שאמרו במכלתא שהיה בדין ומה אם הכסף וכו ', לכן נאמר ועבדו לעולם. ומן ועבדו לעולם, נאמר כמשמעו לכן נאמר ושבתם.

ורבי סבירא ליה שהיה לו לכתוב ועבדו עד היובל, ולא יצטרך ושבתם. רק שעולם כולל משך זמן גדול קבוע, והוא או היובל שהוא משך חמשים שנה ומזה למד שמה שנאמר בשמואל וישב שם עד עולם, היינו חמשים שנה [ והגר"א גורס פסוק זה כאן]. וגם כולל משך הזמן שהאדם חי על האדמה. ומשמיע בזה שיוצא במיתת האדון גם כן שהוא עולמו של האדון. וזהו שאמרו הגיע יובל יצא מת האדון יצא, והעקר כגרסת הספרים." (מלבי"ם)

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל עריכה

 • השוואה עם פרשות העבד בספר ויקרא ובספר דברים, ע"פ שיטת הבחינות
 • חוק העבד בתורה - סיכומים.נט : 15 מאי 2008 ... ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בניג€¦ והיה כי יאמר אליךג€¦כי אהבך ואת ביתך כי טוב לו עמך לא אצא מעמך. העדים למעמד ... ( cache )
 • מגיד מישרים משפטים ג€“ ויקיטקסט : 14 יוני 2009 ... אלא מאיתערו דאשה יראת ה' ולזה כתיב האשה וילדיה וכו' דמשמע דאיתערו מסטרא דילה הוה, ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני וכו', כלומר אנא בעינא ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il - "אוזן ששמעה בהר סיני עבדי הם..." : נאמר בתורה " ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי: והגישו אדניו אל האלוקים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו ... ( cache )
 • דיני עבד עברי כביטוי לכבוד האדם / רחל גרשוני : דין זה מקורו ב"אמירה" הכפולה שבפסוק " ואם אמר יאמר העבד ..." (שמות כא, ה). 28. ראה קידושין כא ע"ב. וראה גם חידושי הריטב"א, שם. 29. ראה חידושי הריטב"א, שם ... ( cache )
 • מ"ג דברים טו טז ג€“ ויקיטקסט : 27 אפריל 2008 ... תלמוד לומר (שמות כא) ואם אמר יאמר העבד (אהבתי את אדוני), עד שיאמר וישנה. (אם) אמר בתוך שש ולא אמר בסוף שש - הרי זה אינו נרצע, ... ( cache )
 • ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר (ג' כ - כתבות קטיף.נט - האתר הרשמי של... : אמר משה רבון העולמים כתבת בתורתך " ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדוני ואת בני לא אצא חפשי ג€“ ועבדו לעולם. ואני אהבתי אותך ותורתך ובניך איני מבקש למות ג€“ בבקשה ... ( cache )
 • ארץ ישראל ושכנותיה: חוקי חמורבי - השוואה לחוקי התורה : ואם אמר יאמר העבד : אהבתי את אדני... לא אצא חפשי; והגיעו אדניו... אל הדלת או אל המזוזה, ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם (שמות כא, ה-ו). ... ( cache )
 • חוק העבד : פס' 5: " ואם- אמר יאמר העבד אהבתי את-אדני את-אשתי ואת בני לא אצא חופשי"- העבד יכול להחליט שהוא לא רוצה לעזוב את אדונו ואת משפחתו שהקים בתקופת עבדותו, ... ( cache )
 • שילוח עבדים ויציאת עבדים / (לפרשת ראה) יונתן גרוסמן בשיעור השבוע... : אך גם במקרה זה ניתנת לעבד האפשרות שלא להיפרד ממשפחתו: " ואם אמר יאמר העבד : אהבתי את אדני, א ת א ש ת י ו א ת ב נ י לא אצא חפשי. והגישו אדניו אל הא-להים והגישו ... ( cache )
 • תנחומא - ואתחנן : ולא עוד, אלא כתבת בתורתך, ואם אמר יאמר העבד אהבתי וגו' (שמו' כא ה). ואני אהבתי אותך ותורתך ובניך, לא אצא חפשי (שם), איני מבקש למות. ... ( cache )
 • עבד עברי - בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון : אפשרות להמשך העבדות: (ה-ו) ואם אמר יאמר העבד ג€¦ ורצע אדֹניו את אזנו במרצע ועבדו לעֹלם. --------. * מצֳ¥ות הענקה: (דברים ט"ו, יד) העניק תעניק לו -------- ... ( cache )
 • העבודה בחוקי התורה: ג. הטבה בסיום יחסי העבודה - מענק שחרור (דב... : חז"ל מציינים הנמקה פורמלית לגישתם (ורש"י מזכירה): בחוק המקביל שבספר שמות נפתחת האופציה של "עבד עולם" בלשון: " ואם אמר יאמר העבד " (שמ' כא, ה) ג€“ העבד דווקא ולא ... ( cache )
 • פרשת בהר : (ה-ו) ואם אמר יאמר העבד ורצע אד ניו את אזנו במרצע ועבדו * אפשרות להמשך העבדות: לע לם. -------- (דברים ט"ו, יד) העניק תעניק לו -------- * מצוות הענקה: ... ( cache )
 • פרשת בהר / אלחנן סמט : (ה), ואם אמר יאמר העבד , (טז), והיה כי יאמר אליך. אהבתי את אדני את אשתי ואת בני, לא אצא מעמך. לא אצא חפשי. כי אהבך. (ו)... והגישו אל הדלת או אל המזוזה, (יז) ... ( cache )
 • פנינים לפרשה : ואם אמר יאמר העבד .,. אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני. את ",". אדוני. "זה הקב. ", ה". ואת אשתי. "זו התורה.,. "ואת בני. "אלו בני ישראל. ",. לא אצא חפשי ... ( cache )
 • Me`at Min Haor : " ואם אמר יאמר העבד : אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי והגישו אדניו אל הא -לוהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה (שמות כ"א, ה-ו) ורצע אדניו את אזנו במרצע ... ( cache )
 • פרשת משפטים: ברק אובמה, זכויות וסוף לעבדות? : והפרשה ממשיכה ומעלה אפשרות נוספת: " ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי" [25] אז אין אונסים את העבד לחזור לחופש אבל: "והגישו אדניו אל ... ( cache )
 • דברים שלא ידעתם שכתובים בתנ"ך. - הבלוג של SilentMike - תפוז בלוגים : ה ואם-אמר יאמר, העבד , אהבתי את-אדני, את-אשתי ואת-בני; לא אצא, חפשי. ו והגישו אדניו, אל-האלהים, והגישו אל-הדלת, או אל-המזוזה; ורצע אדניו את-אזנו במרצע, ... ( cache )
 • Mogen Ovaus ג€” מגן אבות ֲ» Parֵ¡at ha-ֵ¡avua : ... בעל אשה הוא ויצאה אשתו עמו: (ד) אם אדניו יתן לו אשה וילדה לו בנים או בנות האשה וילדיה תהיה לאדניה והוא יצא בגפו: (ה) ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני [ג€¦] ... ( cache )
 • kabbalah Bnei Baruch Kabbalah - Introduction course : ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני (שמות כא, ה) ואני אהיה לה נאום ה' חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה (זכריה ב, ט) ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך (בראשית מח, כב) ... ( cache )
 • משפטים - THE HALACHA YOMIT WEB SITE : " ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי לא אצא חופשי". מה עושים לו? "והגישו אדוניו אל האלוהים(זה לא שם קודש, אלא דיינים) והגישו אל הדלת או אל ... ( cache )
 • ז'-תשובות תחילת שנה : תלמוד לומר: " ואם אמר יאמר העבד " - עבד נרצע ואין אמה נרצעת. 9. א. לא ירבה לו סוסים, אלא כדי מרכבתו, שלא ישיב את העם מצרימה, שהסוסים באם משם, כמו שנאמר בשלמה: ... ( cache )
 • מהו הברכה שעשה לי נס במקום הזה בעבודה | פסח | מועדים | מאמרי... : מכל מקום אנו רואים, מה שהתורה אומרת " ואם אמר יאמר העבד , אהבתי את אדני, את אשתי, ואת בני, לא אצא חפשי". רואים אנו, שיש מציאות, שהאדם רוצה להישאר עבד. ... ( cache )
 • חוקי התורה ג€“ ויקיפדיה : ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא לחופשי.והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעלם" (שמות פרק ... ( cache )
 • כפשוטו | תנ"ך מלא | פירוש לתנ"ך | ספר שמות | פרק כא' : ... בנים או בנות האשה וילדיה תהיה לאדניה והוא יצא בגפו ה ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי ו והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת ... ( cache )
 • מתוך החדר / יהודה שטיינברג : מכיוון שמגיעה שנת-החופש לעבד, הרי יש לך דין: " ואם אמר יאמר העבד ... לא אצא חפשי." ואז יכול אתה אפילו לרצוע את אזנו. מוציא לו שמעון-משה את מטבקו מתוך כיסונו, ... ( cache )
 • פרשה ל פנינים : ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדוני. את אשתי ואת בני לא אצא חפשי. ")ה, כא(. (". ואם אמור יאמר. ג€“ ". עד שיאמר וישנה. (. גמרא.) בקובץ שעוריו כותב רבי אלחנן ... ( cache )
 • Me`at Min Haor : אפשרות להמשך (ה-ו) ואם אמר יאמר העבד ... העבדות: ורצע אדניו את אזנו במרצע ---- ועבדו לעלם. מצוות הענקה: (דברים ט"ו, יד) העניק תעניק לו ---- ... ( cache )
 • צו. מהו פסולת גורן ויקב, בעבודה | שמעתי | הרב יהודה אשלג, בעל... : " ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני וכו', לא אצא חפשי", היינו שלא רוצה לצאת לחפשי בלי מצות, אז התיקון הוא "והגישו אדוניו", היינו אדון כל הארץ, "אל הדלת או אל ... ( cache )
 • גנטיקה, אתיקה, ושעירים לעזאזל - TheMarker Cafe : 4 מאי 2008 ... שמות כ"א 5-6: ' ואם אמר יאמר העבד , אהבתי את אדוני... לא אצא לחופשי, והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל המזוזה, ורצע אדוניו את אזנו במרצע ... ( cache )
 • מודעות עצמית - צמחי מרפא |שמנים צמחיים| קוסמטיקה טבעית | מרפא הבושם : שמות כא ה: " ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי " ויקרא יט יח: "לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ידוד " ... ( cache )
 • תגובות "אקרשטיין פיטרה עובד בירוחם בגלל שהקים ועד" | בארץ Ynet : 5 נובמבר 2009 ... 28. " ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני...ורצע אדניו את אזנו במרצע. ועבדו לעולם" שמות כא, (05.11.09). תגובה חדשה. 29. רק מודל וועד חברת חשמל ... ( cache )
 • החוק המקראי : ואם אמר יאמר העבד . אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי. ולקחת את המרצע ונתתה באזנו ובדלת והיה לך. עבד עולם. והגישו אדניו אל האלהים. ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - ואתחנן : אני עבדך ואמרת לי (הנני) [הנה אנכי] כורת ברית ולא קימת אלא אמרת עלה ומות בהר ולא עוד אלא כתבת בתורה ואם אמר יאמר העבד וגו' ואני אהבתי אותם ותורתך ובינך לא ... ( cache )
 • בלבבי משכן אבנה | Building a Sanctuary in the Heart - פרק ז - קובץ... : " ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא חופשי". הדבר טעון התבוננות, כיצד יתכן הדבר שאדם יהודי מעם קדוש יחפוץ להיות עבד תחת עול אדונו ולא ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - משפטים : ואם אמר יאמר העבד מגיד שאינו נרצע עד שיאמר שתי פעמים. ... אמר בסוף שש ולא אמר בתחלת שש אינו נרצע שנאמר ואם אמר יאמר העבד כשהוא עבד. ... ( cache )
 • בבית המשפט העליון : ואם אמר יאמר העבד אהבתי את-אדני את-אשתי ואת-בני לא אצא חפשי: והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם". ... ( cache )
 • על תנאי עתירה למתן צו : ואם אמר יאמר העבד אהבתי את. -. אדני את. -. אשתי ואת. -. בני לא אצא חפשי.: והגישו אדניו אל. האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ... ( cache )
 • more "ואם אמר יאמר העבד " :
 • מתימן יבוא - פרשת משפטים : ואם אמֹר יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני... והגישו אדוניו את הדלת או אל המזוזה ורצע אדוניו את אזנו במרצע. ... ( cache )
 • 3shaviv.html : ... ורק בו - הנמכר אף שלא לרצונו - אפשרי שלב ההתקשרות השני, שלב הרציעה, שלב שהוא תולדה של רצון הנובע מאהבה: ' אהבתי את אדני את אשתי ואת בני' (שמות כ'א, ה). ... ( cache )
 • ספר התמונה : ואעפ"כ בע"כ הוא שלו שנאמר כי לי בני ישראל עבדים וע"כ נאמר ואם אמור יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני בעבור הנפשות שבאו לו מכחו והגישו אדניו אל דין ... ( cache )
 • more "אהבתי את אדני את " :
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - מעבדות לחרות : התורה מתארת זאת לכאורה כמצב פסטורלי ונעים: "ואם אמור יאמר העבד - אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בני, לא אצא חפשי. והגישו אדוניו אל האלהים, והגישו אל הדלת או אל ... ( cache )
 • במרצע / דוד פרישמן : ג€�אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בני, לא אצא חפשי!ג€� ג€�טוב. הנה לך עוד אחת: לא בגפך תצא, כי-אם אתן לך גם את אשתך ואת בניך עמך. התצא?ג€� ג€�לא, לא אצא. ... ( cache )
 • שיקול הומניטרי - שמירה על התא המשפחתי : 10 אוגוסט 2005 ... ואם יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא לחפשי. והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו ... ( cache )
 • פרשת לך לך : "ואם אמור יאמר העבד: אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני, לא אצא חופשי. והגישו אדוניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצע אדוניו את אזנו במרצע, ... ( cache )
 • ישיבת ההסדר ירוחם - משפטים - אנשי קדש - שיחת סעודה שלישית התשס"ג : בפסוק אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי וכו' ורצע אדוניו את אוזנו ואמרו חז"ל אוזן ששמעה לי בני ישראל עבדים כו'. וקשה כיון דחטא במעשה ולא בשמיעה למה ... ( cache )
 • -UNTITLED- :.אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני לא אצא חופשי ואם תשובתו מתקבלת הוא יסבול בזה העולם על מה שעשה מקדם. אין מחזירים אותו לזה העולם עובר לישיבה שברקיע דנים אותו ... ( cache )
 • על פרדוקס החירות והתורה- לקראת חג חירותנו : הפניית העורף לערך החירות, סופה ג€“ בעולמה של התורה ג€“ עונש וקלון: ֲ´ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני, לא אצא חופשי. והגישו אדוניו אל האלוהים, ... ( cache )
 • בס"ד : את אשתי ואת בני לא אצא חפשי: והגישו אדוניו אל הדלת או אל המזוזה. ורצע אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם: ". העבדות "לעולם" היא עד היובל. ... ( cache )
 • לא למות טיפש - "המוח החושב של המותג": עבדוּת ילדים בפייסבוק : 6 דצמבר 2009 ... ככתוב בחוקי העבד: "אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני, לא אצא חופשי." לתופעה הזאת של אלפי בני נוער, העובדים יומם וליל ג€“ בסלולר, בפייסבוק, ... ( cache )
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א : זוהי קריאתו של עבד עברי בתום שש שנות עבודה: "אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני, לא אצא חופשי". באשר להוראת התורה בישראל, התקבעה בעם המציאות הנוכחית, ... ( cache )
 • ארכיון שיעורים - ערוץ מאיר, באהבה ובאמונה > > פרשת ניצבים וילך תשס... : כאשר הדברים מגיעים למבחן המציאות, מתקיים בנו במידה רבה הפסוק: "ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בני, לא אצא חופשי". על כל יהודי שעולה לארץ, ... ( cache )
 • ההבדל בין חוק קזואיסטי לחוק אפודיקטי : העבד עשוי להקשר לבני משפחתו החדשים ולבקש להישאר כעבד עולם בבית אדוניו: "ואם אמור יאמר העבד אהבתי את-אדוני את- אשתי ואת-בני לא אצא לחופשיג€¦" (פס 5). ... ( cache )
 • חוק וחברה - תשובות לשאלות : ואם אמור יאמר העבד: אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בני, לא אצא חופשי והגישו אדוניו אל האלוהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצע אדוניו את אזנו במרצע ועבדו ... ( cache )
 • לא למות טיפש : ככתוב בחוקי העבד: "אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני, לא אצא חופשי." לתופעה הזאת של אלפי בני נוער, העובדים יומם וליל ג€“ בסלולר, בפייסבוק, במפגשים חברתיים ... ( cache )
 • חוק קזואיסטי : ... והוא ייצא בגפו; ואם אמור יאמר העבד: אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בני, לא אצא חופשי - והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ... ( cache )
 • שלא כתמול שלשום : הוא עוסק בעבד המסרב לעזוב את אדונו: ואם אמור יאמר העבד אהבתי את אדוני ואת אשתי ואת בני לא אצא חופשי, והגישו אדוניו אל האלוהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ... ( cache )
 • ספר הזוהר : ומה יאמר, אהבתי את אדוני, דבגין דא ובסגיאו דצלותין רחים ליה לקודשא בריך הוא, ואתקין עובדוי, ואמר אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי, קודשא בריך הוא ... ( cache )
 • more "אשתי ואת בני לא " :
 • חד אערעו יוסי ורבי חייא רבי [ ב" צד ע המשפטים ואלה פרשת] : ואת בני לא אצא חפשי . אי. סבא. מה. תעביד.,. חשבת. דלא. ליהוי. מאן. דרדיף. אבתרך. ו. הא. האי. קרא. נפק. מבתר. כתלא. כאיל. א. בחקלא. מדלג. דלוגין. אבתרך ...
 • more "בני לא אצא חפשי " :
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - דין תורה ומשפט אזרחי : הרמב"ן בפירושו לתורה (פ' משפטים) הוסיף מקורות ופיתח את הרעיון של שותפות הא-ל במשפט: "ולדעתי יאמר הכתוב ' והגישו אדניו אל האלהים ', 'עד האלהים יבא דבר שניהם' ... ( cache )
 • מדינת ישראל : הכינוי "אלהים" כשם נרדף לדיינים מזדמן כמה פעמים בפרשת משפטים, כגון בפסוק הדן בעבד עברי המסרב לצאת לחופשי בשנה השביעית: " והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל ... ( cache )
 • בחינת בגרות בתנ"ך : (2) מה רמב"ן רוצה להוכיח מהפסוק " והגישו אדניו אל האלהים " (פסוק ו'). וכיצד הוא מוכיח זאת? עיין בפירוש רמב"ן בקטע המסומן (3) ב. ... ( cache )
 • פרשנות החוק בקבצים אחרים : אף טקס השיעבוד משתנה בדברים: בשמות נאמר: " והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו..." (פס' ו), ואילו בדברים אין הגשת העבד אל ... ( cache )
 • קולך - פורום נשים דתיות : 30 אוקטובר 2008 ... לצאת לחופשי בשנה השביעית: " והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצע אדוניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם" (שמות כא, ו). ... ( cache )
 • בס"ד : עד האלהים יבא דבר שניהם, אשר ירשיעון אלהים ישלם שנים לרעהו", וכיוצא בו בפרשת עבד עברי שבראש הפרשה " והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או המזוזה" (כא, ו). ... ( cache )
 • הפשרה במשפט העברי : רמב"ן שמות כא ו': ולדעתי יאמר הכתוב והגישו אדניו אל האלהים , עד האלהים יבא דבר שניהם (להלן כב ח), לרמוז כי האלהים יהיה עמהם בדבר המשפט, הוא יצדיק והוא ירשיע. ... ( cache )
 • ישיבת ההסדר ירוחם - משפטים - עבד עולם - שיחת ליל שבת התשס"ב : ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי. והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדוניו את אזנו במרצע ועבדו לעלם. ... ( cache )
 • יהדות מאת הרב אריה קרן - פרשת השבוע - פרשת משפטים : והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעלם (משפטים כא- ו). אדונו מביאו אל האלהים, היינו לפני הדיינים, ... ( cache )
 • המפנה בתפיסת האלהות והפולחן בספר דברים (חלק ד) : רציעתו של העבד על-פי ספר הברית נעשתה במעמד סאקראלי[דתי, מקודש]: " והגישו אדניו אל האלהים " וגו' (שמ' כא, ו), ואילו חוק הרציעה בספר דברים, התלוי בספר הברית, ... ( cache )
 • בס"ד : כא,ו ג€“ והגישו אדניו אל האלהים ג€“ נקראו ב"ד "אלקים" כי הם שופטים משפט ה' בארץ ראב" ע. רמב"ן ג€“ רומז שה' יהיה עמם במשפט ג€“ שהוא יצדיק וירשיע, שכשהדיין דן דין אמת ... ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - חשיבותה של מערכת משפט מתוקנת- שמוע בין... : מונח זה -"אלהים" - מכוון הן כלפי שופטים בשר ודם ("אלהים לא תקלל" -שמות כב, כז (ויעיד עליו רעו: "ונשיא בעמך לא תאר"); " והגישו אדניו אל האלהים " -שמות כא, ו, ... ( cache )
 • מקראנט : " והגישו אדניו אל האלהים " הביטוי מרמז על בית מקדש מקומי הקרוב למקום מגוריו של כל איכר בישראל ג€“ שם ניתן לרצוע את אוזן העבד והוא יהיה לעבד עולם. ... ( cache )
 • הצעה להוראת פרקי החובה בספר דברים מנקודת מבט של ריכוז הפולחן : בהוראה על רציעת אוזנו של העבד יש הבדל בין הניסוח בשמות לזה שבדברים: שמות כ"א 6 - " והגישו אדניו אל-האלהים "; בדברים ט"ו 17 נשמט הביטוי הזה לחלוטין, ... ( cache )
 • more "והגישו אדניו אל האלהים " :
 • התורה והמצוה על שמות כא ו ג€“ ויקיטקסט : והגישו אל הדלת או אל המזוזה. ובפרשת ראה אומר, ונתתה באזנו ובדלת, וכבר פירש ... ר"ל שעדין נוכל לומר שמה שאמר והגישו אל הדלת או אל המזוזה, הוא גם לרציעה ומה ... ( cache )
 • דף קשר מספר 996 - מכתבים למערכת : ההו"א הייתה שגם המזוזה כשרה, כפשט הפסוק - " והגישו אל הדלת או אל המזוזה", ובק"ו מהדלת, הכשרה לרציעה אע"פ שאינה כשרה למצוות מזוזה. המסקנה הייתה אפוא שבניגוד ... ( cache )
 • לכיש, מס' 4 : כתבתי על הדלת ג€“ התיבה דלת סובלת שני פירושים, האחר כמשמעה בימינו (השווה שמ' בא, ו): " והגישו אל הדלת או אל המזוזה"). כתיבה על הדלת תהיה מוזרה. ... ( cache )
 • כותבים ובוכים - העין השביעית : והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדוניו את אוזנו במרצע, ועבדו לעולם". ועדיין לא אמרנו דבר על העמיתים מהעיתונים האחרים, ... ( cache )
 • פרשת משפטים תשס"ז 2007 (38) מאת יונתן בשיא : לגבי עבד עברי כתוב, " והגישו אל הדלת או אל המזוזה", ואילו ההלכה פוסקת: "אל הדלת ולא אל המזוזה". ואומר על כך הגאון מווילנה: "לפי פשט הפסוק, גם מזוזה כשרה. ... ( cache )
 • השוואת חוקי העבדות שבתורת משה עם חוקי הבבלים האשורים והחתים: היחס... : ... את אדוני ואת אשתי ואת בני ג€“ לא אצא חפשי" (בשנה השביעית) "והגישו אדוניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדוניו את אזנו במרצע ג€“ ועבדו לעולם". ... ( cache )
 • שמות פרק כ"א : והגישו אדוניו, אל האלוהים, והגישו אל הדלת, או אל המזוזה; שמות כא,ו ורצע אדוניו את אוזנו במרצע, ועבדו לעולם. {ס} וכי ימכור איש את בתו, לאמה--לא תצא, ... ( cache )
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - עבד עברי; : כי יאמר אהבתי את אדוני את אשתי (הכנענית) ואת בני לא אצא חופשי, והגישו אדוניו אל האלהים (=בית דין), והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדוניו את אוזנו במרצע ... ( cache )
 • מכילתא על שמות כא ו ג€“ ויקיטקסט : והגישו אל הדלת או אל המזווה וגו' (מקיש) דלת למזוזה. מה מזוזה מעומד, אף דלת מעומד. אתה אומר לכך בא, או (ירצענו במזוזה?) והדין נותן, מה הדלת שאינו כשר למצוה ... ( cache )
 • פרשת ואתחנן - Daat Emet : למשל, כאשר התורה אומרת שמות כא ו: " והגישו אל הדלת או אל המזוזה" באים חכמים וקובעים כי רק בדלת אפשר לרצוע את אוזן העבד, ולשיטתם אין זה נחשב לגורע מן המצוה. ... ( cache )
 • אמונה והשקפת עולם בהוראת החומש : "והגישו אדניו אל האלקים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעלם" (שמות כ"א, ו), ובאבן עזרא כא: "מילת אלקים כמו מקיימי משפט אלקים ... ( cache )
 • קולות:: פרשת השבוע:: שמות:: משפטים : ויודעת התורה לספר לנו, שאין דעתה נוחה מהעניין ג€“ והגישו אדוניו אל הא-להים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדוניו את אזנו במרצע, ועבדו לעולם..למה? ... ( cache )
 • רציעה ג€“ ויקישיבה : והגישו אדוניו אל האלוהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצע אדוניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם". במהותו חקרו האם זו המשך העבדות (והרציעה מפקיעה את יציאת שש ... ( cache )
 • אקטואליה - ונשיא בעמך לא תאר ג€“ לפרשת משפטים : 4 פברואר 2005 ... עד האלהים יבא דבר שניהם, אשר ירשיעון אלהים ישלם שנים לרעהו", וכיוצא בו בפרשת עבד עברי שבראש הפרשה "והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או ... ( cache )
 • more "והגישו אל הדלת או " :
 • שילוח עבדים ויציאת עבדים - בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון : והגישו אדניו אל הא-להים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם" (שמות כ"א, ה-ו). לעומת זאת, כאשר מתמקד הכתוב בשילוח העבד על ידי ... ( cache )
 • www.ohrshalom.net : צחור נ. ן€ ןƒ₪ןƒ¹ןƒ¸ןƒ´ןƒ₪ן€ ןƒ÷ןƒ¥ןƒ¸ןƒ¥ןƒ ןƒ®. ג€“ן€ ן€¢. ןƒ₪ןƒ¦ןƒ¥ןƒ¦ןƒ®ןƒ₪ן€ ןƒ¬ןƒ ן€ ןƒ¥ןƒ ן€ ןƒ÷ןƒ¬ןƒ£ןƒ₪ן€  ןƒ¬ןƒ ן€ ןƒ¥ןƒ¹ןƒ©ןƒ¢ןƒ₪ןƒ¥. ן€¢ן€ . והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו וכו ... ( cache )
 • more "אל המזוזה ורצע אדניו " :
 • פסקה ז - אוניברסיטת בר-אילן : פריז ולהלן הוא או' ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם חמשים. דפוס. ירו1. או51. ששון. -------------------------------------------------------------------- ... ( cache )
 • לימודי דעת | פרשת השבוע | ספר שמות : ורצע אדוניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם. הגמ' במסכת קידושין מביאה מדרש חז"ל: רבי יוחנן בן זכאי היה דורש את המקרא הזה כמין חומר, מה נשתנה אוזן מכל אברים שבגוף, ... ( cache )
 • מדינת ישראל : יתרה מכן: התורה קובעת בפרשת משפטים: "ורצע אדֹניו את אזנו במרצע, ועבדו לעולם" (שמות כא, ו)21. וכבר התלבטו חז"ל בשאלת פירושה של מילת "לעולם" והכריעו שהכוונה ... ( cache )
 • ויקרא, פרשת ויקרא, תשנ"ז, ד"ר מאיר גרוזמן : את אשתי ואת בני", יש לרצוע את אזנו במרצע, "ועבדו לעולם" (שמ'.שם ודב' שם) דהיינו: עד שנת היובל בשני המקורות נאמר, שעבד משתחרר מעבודתו "בשביעית" או ... ( cache )
 • פרשנים בצרפת : כגון (שמות כא, ו): "ורצע אדוניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם" מפרש רשב"ם לפי הפשט: "כל ימי חייו", כמו שנאמר בשמואל: "וישב שם עד עולם", אבל פירוש זה מנוגד להלכה ... ( cache )
 • הספרייה הווירטואלית של מטח - ארץ ישראל ושכנותיה: חוקי חמורבי... : אל הדלת או אל המזוזה, ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם (שמות כא, ה-ו). לא תסגיר עבד אל אדניו, אשר ינצל אליך מעם אדניו (דברים כג, טז). ... ( cache )
 • פרשת משפטים התשס"ב, שיחת ליל שבתן€× : והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדוניו את אזנו במרצע ועבדו לעלם.1. שני סוגי עבדות. פרשתינו פותחת בפרשת עבד עברי ומתארת שני סוגי ... ( cache )
 • כי תשא התשס"ה - תורה : ורצע אדוניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם' (כ"א, ו) וכבר העמידוהו החברים (החכמים) ואמרו: מה נשתנה אוזן מכל אברים? אלא אוזן זו ששמעה בהר סיני 'כי לי בני ישראל ... ( cache )
 • פרשת משפטים : ... לפגום ולפיכך "והגישו אדוניו אל האלוהים" שהיא מידת המלכות סוד דלת ומזוזה [ כנאמר: "והגישו אל הדלת או אל המזוזה"] "ורצע אדוניו את אזנו במרצע ועבדו לעולם". ... ( cache )


מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2010-02-09.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:עונשו של הבוחר להיות עבד

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/jmot/jm-21-0506