ביאור:מדרש תנאים לדברים

מדרש תנאים לספר דבריםעריכה

שוחזר ע"י רד"צ הופמן ממדרש הגדול ומילקוט שמעוני

פרק א

פרק ב

פרק ג

פרק ה

פרק ו

פרק יא

פרק יב

פרק יג

פרק יד

פרק טו