הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

לדעה מה יעשה לו עריכה

(שמות ב ד): "וַתֵּתַצַּב אֲחֹתוֹ מֵרָחֹק לְדֵעָה מַה יֵּעָשֶׂה לוֹ"

ע"פ הפשט הפסוק ברור - מרים, אחותו של משה, ניצבה (עמדה) על שפת היאור, רחוק מהמקום שבו שטה תיבתו של משה, כדי להשגיח עליו.

אולם הפסוק משתמש במילה ייחודית - לדעה (במקום לדעת), וכאן נפתח פתח לדרשה...

המילה דֵעָה מופיעה ב-4 פסוקים נוספים, וכולם קשורים באופן כלשהו למצב המתואר בפסוקנו:

 • (ישעיהו יא ט): "לֹא יָרֵעוּ וְלֹא יַשְׁחִיתוּ בְּכָל הַר קָדְשִׁי, כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ דֵּעָה אֶת ה', כַּמַּיִם לַיָּם מְכַסִּים"- רמז למשה, שהושם במי הים, כדי שהמצרים לא ישחיתו אותו.
 • (ישעיהו כח ט): "אֶת מִי יוֹרֶה דֵעָה וְאֶת מִי יָבִין שְׁמוּעָה? גְּמוּלֵי מֵחָלָב, עַתִּיקֵי מִשָּׁדָיִם"( פירוט ) - רמז למשה, שהיה תינוק, ואמו נאלצה לנתק אותו משדיה ולשים אותו ביאור.
 • (ירמיהו ג טו): "וְנָתַתִּי לָכֶם רֹעִים כְּלִבִּי, וְרָעוּ אֶתְכֶם דֵּעָה וְהַשְׂכֵּיל"- רמז למשה, שעתיד להיות רועה צאן ולהגיע אל הר ה', (שמות ג א): "וּמֹשֶׁה הָיָה רֹעֶה אֶת צֹאן יִתְרוֹ חֹתְנוֹ כֹּהֵן מִדְיָן, וַיִּנְהַג אֶת הַצֹּאן אַחַר הַמִּדְבָּר, וַיָּבֹא אֶל הַר הָאֱלֹהִים חֹרֵבָה", ואחר-כך גם רועה של עם ישראל, (ישעיהו סג יא): "וַיִּזְכֹּר יְמֵי עוֹלָם מֹשֶׁה עַמּוֹ , אַיֵּה הַמַּעֲלֵם מִיָּם אֶת רֹעֵי צֹאנוֹ , אַיֵּה הַשָּׂם בְּקִרְבּוֹ אֵת רוּחַ קָדְשׁוֹ"
 • (תהלים עג יא): "וְאָמְרוּ: אֵיכָה יָדַע אֵל, וְיֵשׁ דֵּעָה בְעֶלְיוֹן?"- כך שואלים בני ישראל הרואים את הצלחת הרשעים, ותמהים, איך ייתכן שה' יודע על כך ואינו מתערב? שאלה שבוודאי הטרידה גם את בני ישראל במצרים.

שילוב של ארבעת הפסוקים האלה, מאפשר להבין את המשמעות העמוקה באירועים שקרו למשה כתינוק: הוא הועתק משדי אימו ונשלח אל מי הים בתיבה, כדי שיהיה תחת השגחה ישירה של ה', שהרי הוא עתיד לרעות את עם ישראל ולתת לו תורה (לוחות הברית - שגם הם היו בתיבה; ובנוסף, תיבה היא גם כינוי למילה) שתמלא את העולם בדעה את ה', כמים לים מכסים (ע"פ גליה).

מדרשים נוספים עריכה

המילה דעה מציינת, שמרים רצתה לא רק להשגיח על משה עצמו, אלא גם לדעת מה יהיה בסופה של נבואתה: "מה נבואה נתנבאה? אמרה לאביה: עתידה אמי לילד בן שמושיע את ישראל, וכיוון שנולד נתמלא הבית שלו אורה, עמד אביה ונשקה על ראשה, אמר לה: בתי, נתקיימה נבואתך! וכיוון שהשליכוהו ליאור, עמדה אמה וטפחה על ראשה, אמרה לה: היכן נבואתך? ועדיין היא מתחזקת בנבואתה, שנאמר ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו" (רב הונא, מדרש משלי (בובר) יד א ) , "לידע מה יהא בסוף נבואתה" (רב, בבלי סוטה יג. ; בבלי מגילה יד. ) .

"פסוק זה כולו על שם שכינה נאמר: 'ותתצב' - דכתיב (שמואל א ג י) ויבא ה' ויתיצב וגו'; 'אחותו' - דכתיב (משלי ז ד) אמור לחכמה אחותי את(8); 'מרחוק' - דכתיב (ירמיהו לא ב) מרחוק ה' נראה לי; 'לדעת' - דכתיב (שמואל א ב ג) כי אל דעות ה'; 'מה' - דכתיב (דברים י יב) מה ה' אלהיך שואל מעמך; 'יעשה' - דכתיב (עמוס ג ז) כי לא יעשה [ה’] אלהים דבר [כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים]; 'לו' - דכתיב (שופטים ו כד) ויקרא לו ה' שלום" (ר' יצחק, בבלי סוטה יא. ) .

"מרים המתינה למשה שעה אחת, שנאמר (שמות ב) ותתצב אחתו מרחק, לפיכך נתעכבו לה ישראל שבעה ימים במדבר, שנאמר (במדבר יב) והעם לא נסע עד האסף מרים" ( משנה סוטה א ט ) .

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל עריכה

 • מרכז ישיבות בני עקיבא - מרים- בין אמונה לריאליזם : המפגש הראשון עמה בא לידי ביטוי בדאגתה לאחיה1: " ותתצב אחתו מרחק לדעה מה יעשה לו". יש לשים לב שעד יציאת מצרים לא מוזכרת מרים בשמה המפורש. יתכן ודמותה של מרים ... ( cache )
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - מרים הנביאה ; : א, כב ותתצב אחתו מרחק [לדעה מה יעשה לו] (שמות ב'). למה עמדה מרים מרחוק? אמר רב עמרם בשם רב: לפי שהיתה מרים מתנבאת ואומרת - עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל. ( cache )
 • יהדות - ללא שמות : 1 נובמבר 2012 ... ותתצב אחתו מרחק לדעה מה יעשה לו. ותרד בת פרעה לרחץ על היאר ונערתיה הלכת על יד היאר ותרא את התבה בתוך הסוף ותשלח את אמתה ותקחה. ותפתח ותראהו ... ( cache )
 • סדר נשים - "הדרך למעלה" להעצמה אישית : ... הצפינו ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאר: ותתצב אחתו מרחק לדעה מה יעשה לו: ותרד בת פרעה לרחץ על היאר ונערתיה הלכת על יד ... ( cache )
 • הפעלות בנושא פסח, מינהל חברה ונוער במחוז דרום - אמי"ת : היינו דכתיב /שמות ב'/ ותתצב אחתו מרחק לדעה - לדעת מה יהא בסוף נבואתה. מתוך: קולך , גיליון 30. זהותה של מרים כאחות וכנביאה בולטת בהשוואה לאמה יוכבד, המתוארת תמיד כאמו ... ( cache )
 • "וילך משה" : סיומה של התורה וסגירת מעגל : דברים ל"א, יד. שמות ב', ד. קרא את יהושע והתיצבו באהל מועד ואצונו וילך משה ויהושע ויתיצבו באהל מועד. ותתצב אחתו מרחק לדעה מה יעשה לו ... ( cache )
 • שמות פרק ב - ויגדל משה ויצא אל אחיו‎ - YouTube : 5 יוני 2012 ... ד ותתצב אחתו, מרחק, לדעה , מה-יעשה לו. ה ותרד בת-פרעה לרחץ על-היאר, ונערתיה הלכת על -יד היאר; ותרא את-התבה בתוך הסוף, ותשלח את-אמתה ותקחה. ( cache )
 • Yeshiva.org.il- פרשת שמות : ... הוא ותצפנהו שלשה ירחים: (ג) ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאר: (ד) ותתצב אחתו מרחק לדעה מה יעשה לו: (ה) ... ( cache )
 • מרים הנביאה - התהפכות המר למתוק - יהדות - ערוץ 7 : 4 אפריל 2012 ... וכיון שהשליכוהו ליאור - עמד אביה וטפחה על ראשה, ואמר לה: בתי, היכן נבואתיך? היינו דכתיב ותתצב אחתו מרחק לדעה - לדעת מה יהא בסוף נבואתה. (מגילה י"ד, א) ... ( cache )
 • שי פירון | Facebook : כמו סבתא, גם מרים מסתכלת קדימה: " ותתצב אחתו מרחק לדעה מה יעשה לו". חכמים ראו אותה כגורם מרכזי בתיאור מהלך הגאולה: "שלשה פרנסים טובים עמדו להם לישראל ואלו הם: משה ... ( cache )
 • קולך - פורום נשים דתיות - פרשת שמות : 26 דצמבר 2007 ... נועד לגדולות. עתידו לפניו. הניחה אותו בתבה ביאור, במקום בו מסתובבת בת י-ה בת פרעה, והשליכה על ה' יהבה. " ותתצב אחתו מרחק לדעה מה יעשה לו" (שמות ב,ד). ( cache )
 • שמות - ללא ניקוד : ... הוא ותצפנהו שלשה ירחים: {ג} ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאר: {ד} ותתצב אחתו מרחק לדעה מה יעשה לו: {ה} ... ( cache )
 • ‎שי פירון‎ - Timeline | Facebook : כמו סבתא, גם מרים מסתכלת קדימה: " ותתצב אחתו מרחק לדעה מה יעשה לו". חכמים ראו אותה כגורם מרכזי בתיאור מהלך הגאולה: "שלשה פרנסים טובים עמדו להם לישראל ואלו הם: משה ... ( cache )
 • Tanakh/Torah/Shemot - Wikisource, the free online library : 2:4 ותתצב אחתו מרחק לדעה מהיעשה לו. 2:6 And she opened it, and saw it, even the child; and behold a boy that wept. And she had compassion on him, and said: ... ( cache )
 • שלמה אבן גבירול: השתקפויות נשים מקראיות בשיר - כתמר את : 9 נובמבר 2006 ... היינו דכתיב /שמות ב'/ ותתצב אחתו מרחק לדעה - לדעת מה יהא בסוף נבואתה." -במדרשים נוספים ניתן למצוא תפיסות נוספות לגבי דמותה המאגית של אביגיל. ( cache )
 • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | שמות א' - ז' מבנה והרכב. תעודות או תכנון? : ... כי טוב הוא ותצפנהו שלשה ירחים: ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאר: ותתצב אחתו מרחק לדעה מה יעשה לו: ... ( cache )
 • פרשת ואלה שמות: יחיד ויחידה בסיס לשינוי : 5 ינואר 2010 ... אחות משה: " ותתצב אחתו מרחק לדעה מה יעשה לו" (שמות ב, ד); "ותאמר אחתו אל בת פרעה האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העברית ותינק לך את הילד" (שם, ז). ( cache )
 • Torah Study : Exo 2:4 ותתצב אחתו מרחק לדעה מה־יעשׂה לו׃ Exo 2:5 ותרד בת־פרעה לרחץ על־היאר ונערתיה הלכת על־יד היאר ותרא את־התבה בתוך הסוף ותשׁלח את־אמתה ותקחה׃ Exo 2:6 ... ( cache )
 • more "ותתצב אחתו מרחק לדעה " :
 • פרשת שמות - לידת משה - גיליונות נחמה ליבוביץ : ... עיקר ולא כפי שכתוב בדפוס שמות רבה "עמדה אמה") וטפח לה על ראשה, אמר לה: "בתי היכן נבואתך?!" והיינו דכתיב "ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו " – מה יהא בסוף נבואתה. ( cache )
 • חכמת נשים בנתה ביתה - פרשת חוקת : לדעה מה יעשה לו ", היא מרים אשר גרמה לכלל ישראל לומר שירה על הים ולהגיע למדרגה רוחנית גבוהה, אומרים חז"ל שמרים "גדרה מה שלא גדרו אחרים", שהצליחה לחנך דור של נשים שלא ... ( cache )
 • מסכת סוטה ליום כ"ו ניסן: דף י"א | מסכת סוטה | בית מדרש : 8 מאי 2011 ... וכן לענין הטובה מרים וכו' [המתינה למשה שעה אחת שנאמר (שמות ב,ד) ותתצב אחותו מרחוק [ לדעה מה יעשה לו ], לפיכך נתעכבו לה ישראל שבעה ימים במדבר שנאמר ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- בין פורים לפסח, בין פאסיביות לעשייה : (ובדומה לזה להפליא מצאנו מקרא בתורה: "ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו " (שמות ב', ד'). ואף כאן "לדעה" היא ידיעה פנימית על דרכי ההשגחה. וכך דרשו חז"ל (סוטה י"ג,א): "מרים ... ( cache )
 • ילדי אומנה : ותתצב מרחוק לדעה מה יעשה לו . ותרד בת פרעה....ותשלח את אמתה ותקחה. ותפתח ותראהו... .ותאמר אחותו אל בת פרעה האלך וקראתי לך אישה מינקת מן העבריות ותינק לך את הילד. ( cache )
 • Yeshiva.org.il- שבט ומחוקק : "ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו ", אמרו חז"ל שבשעה שנולד משה, "נתמלא הבית הבית אורה", וראו שנתקיימה נבואתה של מרים, אבל כשנאלצו לזורקו ליאור "טפח לה אביה על ראשה ... ( cache )
 • בית אורות - פרשת חוקת : "ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו " (שמות ב', ד'). ההתיצבות של מרים המלמדת על עצמה אישית יכולה להיחשב כגאווה וכהתרסה (כמו אצל דתן ואבירם), אולם אצל מרים התיצבות זו ... ( cache )
 • תורה, שמות - שמות (א - ו), עמוד 1 : "ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו " פרק ב' פסוק ד'. אחותו צפתה על משה מרחוק כדי שלא יראו אותה. היא משגיחה על אחיה העברי ויהרגו אותו. לפי המדרש,מה הטענה שטוענות ... ( cache )
 • ותרד לרחוץ על היאור « תנ"ך בגובה הנשמה : 22 דצמבר 2012 ... ניתן להסביר זאת על דרך סמיכות הפרשיות: "ותתצב אחֹתו מרחֹק לדעה מה יעשה לו ותרד בת פרעה לרחֹץ על היאֹר". התייצבות מרים 'מרחוק' – עמידתה האיתנה מכוח ... ( cache )
 • משה לידתו, וביא¬ור : ותתצב אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו . ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור ונערותיה הולכות על יד היאור, ותרא את התבה בתוך הסוף ותשלח את אמתה ותקחה. ותפתח ותראהו את הילד והנה ... ( cache )
 • הרמב"ם כותב וכשמשלחין אותו : כשם שעל אמהּ נאמר: "ותִקח לו תֵבַת גומא" (ג),5 כך מתייצבת מרים: " לדעה מה יעשה לו " (ד) . זאת ועוד, בטרם מחליטה בת המלך מה לעשות עם הילד פונה הילדה העברייה אליה ללא ... ( cache )
 • שמות : " לדעה מה יעשה לו " - משמע לא עמידת אבדן-עשתונות-ודעת, אלא עמידת-ציפיה "לדעה מה יעשה ". היינו, ברור הדבר שכאן יתרחש איזה פלא, והיא רק ניצבת דרוכת-ציפיה, לדעת ולראות מה ... ( cache )
 • ישיבת פתח תקוה - באר מ(ר)ים חיים : ... נתקיימה נבואתיך, וכיון שהטילוהו ליאור עמד אביה וטפחה על ראשה אמר לה בתי היכן נבואתיך והיינו דכתיב (שמות ב) ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו לידע מה יהא בסוף נבואתה: ... ( cache )
 • יג ע"א - באורי אגדות סוטה : חז"ל אמרו " לדעה מה יעשה לו " - לידע מה יהיה בסוף נבואתה וכו'. ולפי פשוטו נראה כי ודאי יודעת היתה הצדקת שעתיד הקב"ה להצילו, לצד שראתה אותו טוב והשכינה עמו, ואך לא ידעה ... ( cache )
 • עצה מס` 4- מידה כנגד מידה : שנאמר ותתצב מרחוק לדעה מה יעשה לו . ולכן זכתה שכל עם ישראל חיכו לה שבעת ימים ולא נסע עד שתאסף מרים. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. כי כשם שאדם דן את חברו, כך דנים ... ( cache )
 • ישמח משה דבר תורה פרשת השבוע פרשת שמות : 13 ינואר 2010 ... מרים מתייצבת לשמור על אחיה משה, כאשר הוא מונח בתיבה על שפת היאור, וכך נאמר ” ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו “, רמז גדול בחינוך הילדים נרמז בפסוק ... ( cache )
 • פרשת בהעלותך תשע'א - מרכז הרב : אבל פה בפרשה שמשה רבנו הזדקן, פה התורה מעידה 'לא כן עבדי משה' הוא בחיר הנביאים עלי אדמות, אז מתברר למפרע שמה שמרים 'ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו ', זה לא היה ... ( cache )
 • קולך - פורום נשים דתיות - מצוואתה של מרים : מרים המיילדת "ותתצב אחותו מרחק לדעה מה יעשה לו " (שמות ב' ד). הסתום שבפסוק זה ... והיינו דכתיב ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו לדיעה מה יעשה בסוף נבואתה. אין זו שמירה ... ( cache )
 • ניצבים וילך - צו אחריות - ישיבת מעלות : בסיפור הולדת משה ושימתו ביאור, נאמר "ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו " - חז"ל דורשים את הפסוק על גילוי שכינה, ופירושם מתחיל מכך שכתוב "ותתצב" ולא "ותעמוד". כמו כן ... ( cache )
 • משה - התיבה - תהליך מימוש אור האין סוף - תנועה לתורה מנהיגה : סיפור שימת משה בתיבה על שפת היאור, נתפס לכאורה כסיפור אנושי של הצלה, ממנו יכולים אנו ללמוד על מסירות הנפש של אימו, ושל אחותו הניצבת מרחוק לדעה מה יעשה לו . ( cache )
 • פרשת שמות ה'תשס"ח : ... משה בתיבה ביאור והיה בסכנה, התייצבה מרים מנגד לא משום שחשבה שאולי תוכל להצילו, שהרי כתוב בתורה בפרוש שהטעם להשגחתה היה אך ורק " לדעה מה יעשה לו " ולא יותר מזה. ( cache )
 • קולך - פורום נשים דתיות - תגובה למאמר "מריה של מרים" : למנהיגותה של מרים לא היה המשך, כיוון שאחיה לא הבינו את מעלת נבואתה ודעתה ("ותתצב אחתו מרחוק לדעה מה יעשה לו " שמות, ב', ד') גדליה אורן, יקנעם מושבה. שם: דואר אלקטרוני: ... ( cache )
 • קרא - Read the Shiur - Keren Yishai (Hebrew) : הפסוק נוקט במטבע "ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו ". מה טיבה של מילה זו "ותתצב"? מדוע לא "ותעמוד" או הטיה אחרת? יסודם של דברים הוא שעמידה זו של מרים ושל כל בנות ... ( cache )
 • דף קשר מספר 659 - פרשת חקת : לראשונה מופיעה מרים כמתייצבת מרחוק לדעה מה יעשה לו - למשה, אולם אין היא מוזכרת בשמה 'מרים' אלא ביחסה למשה - "ותתצב אחתו". עובדת היותה אחות למשה ושותפה לו, מתבהרת ... ( cache )
 • סוגיות שונות בחקר המקרא : שמות פרק ב' פסוק ד – נאמר לנו "ותתצב אחותו מרחוק לדעה, מה יעשה לו ". האחות מופיעה יש מאין! מעולם לא אמרו לנו שיש אחות, בניגוד לפסוק א' שמכין אותנו באשר לקיומו של אביו ואמו, ... ( cache )
 • Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary : ועודה מחזקת בנבואתה, שנאמר 'ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו ' ואין יציבה אלא נבואה שנאמר 'ראיתי את יי נצב על המזבח' ואומר 'ויבא יי ויתיצב' ואומר 'קרא את יהושע והתיצבו וגו' ... ( cache )
 • פרשת יתרו - "ותען להם מרים" : " לדעה מה יעשה לו ". וזו אולי גם המשמעות של דברי חז"ל שבזכות משה ירד לעם ישראל מן, והבאר בזכותה של מרים... המן יורד מן השמים, מתאים למנהיגות של משה רבנו . " מלמעלה למטה". ( cache )
 • חוק לעומת מוסר - הדילמה של הנשים בפרשת 'שמות' - התנועה ליהדות מתקדמת : וזהו שנאמר "ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו "". (ספר האגדה מ"ה ט"ז). ובת פרעה, אשר הכירה בוודאי את חוק המל אביה, גם אצלה מתעוררים הרחמים, הרגש האמהי, המוסר. ( cache )
 • תעודת זהות של מרים : פסוק מרכזי :ב,ד: "ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו ". 2. שמות פרק ט"ו פסוקים כ- כ"ב - מרים יוצאת בשירה ובמחולות אחרי קריעת ים סוף. פסוק מרכזי : ט"ו,כ: ותקח מרים הנביאה ... ( cache )
 • קולך - פורום נשים דתיות - ´שלשה פרנסין טובין´ - משה, אהרון ומרים : נזף בה אביה אמ' לה בתי היכן נבואותיך ועודה מחזקת בנבואתה שנ' ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו ...' (5) ספרי דברים, ספקה רעה: 'זכור אשר עשה ה' אלהיך למרים, ... בדרך ... ( cache )
 • more "לדעה מה יעשה לו " :הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:לדעה מה יעשה לו


מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2013-01-13.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/jmot/jm-02-04