הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

וַתִּפְתַּח וַתִּרְאֵהוּ אֶת הַיֶּלֶד וְהִנֵּה נַעַר בֹּכֶה וַתַּחְמֹל עָלָיו וַתֹּאמֶר מִיַּלְדֵי הָעִבְרִים זֶה.

-- שמות ב, ו

נער בוכה - מילדי העברים עריכה

"אמא, כבר מותר לבכות?" שאלה ילדה יהודיה אחרי צאתה מן המחבוא, עם סיום מלחמת העולם השניה (אבא קובנר) .

הבכי הנסתר היה אחד המאפיינים של היהודים הנרדפים בכל הדורות, החל מדור השיעבוד במצרים:

(שמות ב ו): "ותפתח; ותראהו, את הילד, והנה נער בכה; ותחמל עליו, ותאמר 'מילדי העברים זה!'"

ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה עריכה

אילו הכוונה היתה רק להגיד שבת-פרעה ראתה את משה בתיבה, היה מספיק לכתוב "ותפתח ותראה והנה נער בוכה", או "ותפתח ותראהו בוכה". אבל בת-פרעה ראתה דברים נוספים - דברים שגרמו לה להבין שמדובר בילד מיוחד:

1. "ותראהו את הילד" - את במשמעות עם : היא ראתה אותו - את ה' - עם הילד: " "שראתה שכינה עמו" " ( רבי יוסי ברבי חנינא, בבלי סוטה יב: , וכן שמות רבה ורש"י) ; ראתה הילה רוחנית מיוחדת שגרמה לה להבין שזה ילד מיוחד, ולכן החליטה להציל אותו.

2 "הילד... והנה נער בוכה" - הוא נראה כמו ילד, אבל בכיו דומה לשל נער: " "הוא ילד וקולו כנער" " (רבי יהודה שם, וכן רש"י ) ; " "הוא אמנם ילד קטן שמלאו לו רק שלושה חודשים, אך קולו כנער מבוגר היודע לשלוט בעצמו ולבכות חרש חרש" " (הרב חנן פורת, הגדת אור ודרור עמ' 115) ; " "ילד היה ומנהגו כנער: בא גבריאל והכהו למשה כדי שיבכה ותתמלא עליו רחמים" " (שמות רבה א כח) .

" "כדי שלא יגלו את הילדים היהודיים החבויים במסתרים מפני הקלגסים המצרים, לימדו אותם מילדותם לבכות בשקט בשקט... ולפיכך, כשראתה בת פרעה את משה מתייפח בדומיה, חמלה עליו ואמרה: זהו בכי של ילד יהודי..." " (שם, ע"פ דברים שאמר האדמו"ר מפיאסצנה בזמן השואה) .

3. "ותראהו... בוכה" - היא ראתה אותו בוכה אבל לא שמעה: " "לפי שראתה אותו בוכה ולא שמעה את קול בכיו, לפיכך אמרה: אין זאת כי מילדי העברים הוא זה, כי רק ילד יהודי מסוגל לבכות חרש, ללא השמעת קול" " (שם, מתוך מעיינה של תורה, בשם ר' בונם מאוטבוצק) ; וכדברי המשורר נתן אלתרמן בשיר " "אמא, כבר מותר לבכות?" ".

ותחמול עליו עריכה

חמל = החליט שלא להרוג ;

למרות הגזירה של פרעה, להרוג את כל הזכרים, החליטה בת-פרעה שלא להרוג את משה, ובכך היתה אחת מ"חסידי אומות העולם" הראשונים.

ותאמר 'מילדי העברים זה!' עריכה

איך ידעה בת-פרעה שמדובר בילד עברי?

זה = דבר מוחשי, שאפשר להצביע עליו ; בת-פרעה ראתה בו דבר מוחשי שגרם לה להבין שהוא עברי:

1. לפי צבע העור - המצרים, הדרומיים, היו כהי-עור, והעבריים, שמוצאם מבבל שבצפון, היו בהירי-עור.

2. לפי המילה: " "שראתה אותו מהול" " ( רבי יוסי ברבי חנינא, בבלי סוטה יב: , וכן אבן עזרא ורשב"ם) . " "בין אם פשוטו של מקרה הוא ובין אם מדרשו, נמצינו למדים מפירוש זה על מסירות נפשם של ישראל, אשר מלו את בניהם במצרים, על אף העובדה שבכך קל יהיה לזהותם כיהודים..." " (הרב חנן פורת, אגדת אור ודרור עמ' 114) .

3. לפי הבכי הנראה ואינו נשמע, כפי שהסברנו למעלה;

4. ויש שפירשו שהיא הסיקה מסקנה הגיונית מתוך ההקשר: " "נתנה אל לבה המעשה כאשר היה, כי אמרה 'לבעבור הציל אותו או שלא יראו במות הילד שמוהו שם', ואיש מצרי למה יעשה כן?" " ( רמב"ן )

ראו:

פירושים נוספים עריכה

הילד... והנה נער בוכה עריכה

ילד או נער?

1. פירשנו למעלה שהוא היה ילד ובכה כמו נער, בשקט ובאיפוק.

2. ויש שפירשו להיפך: "ויותר נכון שנפרש בו שהיה בוכה כנער בחריצות וזריזות, ולכן חמלה עליו" (רמב"ן) .

3. או שהכוונה למבנה גופו: "שהיו איבריו גדולים כנער ואולי הזכיר זה ליופיו כי בעבור טובו ויופיו חמלה עליו כי הכירה בו שנולד מקרוב ואבריו יפים ומתוקנים כאילו הוא נער" (רמב"ן בשם אבן עזרא)

4. ועל-פי הפשט, אין הבדל עקרוני ביניהם: " "ועל דעתי אין צורך לכל זה, כי הילד מיום הולדו יקרא נער, כמו שנאמר מה נעשה לנער היולד (שופטים יג ח) וכן ויבקש דוד את האלהים בעד הנער (שמואל ב יב טז)..." " (רמב"ן בשם עצמו) .

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל עריכה

 • הרמב"ם כותב וכשמשלחין אותו : ותִּקָּחֶהָ ותפתח ותראהו את הילד (ה-ו). ותַחמֹל עליו ותאמר מילדי העברים זה (ו). ותאמר אחֹתו אל בת פרעה ... (ז). ותִקַּח האשה הילד ותנִיקֵהוּ. ... ( cache )
 • תורה, שמות - שמות (א - ו), עמוד 2 : ותפתח ותראהו את הילד ,והנה נער בוכה ותחמול עליו ותאמר:מילדי העבריים זה" פס' ו. בת פרעה גידלה,דאגה ואהבה את משה כאילו היה בנה ... ( cache )
 • פרשת צו - חטאת ואשם - גיליונות נחמה ליבוביץ : וכן " ותפתח ותראהו את הילד " (לעיל ב ו), "בבואו האיש" (יחזקאל י ג), "אשר לא יעבדו אותו את נבוכדנצר" (ירמיה כז ח), "אשר אנכי נותן להם לבני ישראל" (יהושע א ב), ... ( cache )
 • כיפה שאל את הרב משמעות השם סיון : ונראה שעל מציאות אור זה שנולד עמו כתיב ותפתח ותראהו את הילד , מהו ותראהו אמרו רז" ל (סוטה יב ע"ב) שראתה שכינה עמו, ושכינה מאן דכר שמיה אלא ותראהו קאי על מציאת ... ( cache )
 • 'שמות פרק ב : שמות ב,ו ותפתח ותראהו את הילד , והנה נער בוכה; ותחמול עליו--ותאמר, העברייות; ותיניק לך, את הילד. שמות ב,ז ותאמר אחותו, אל בת פרעה, האלך וקראתי לך אישה מינקת, ... ( cache )
 • פרשת השבוע | ותבאהו לבת פרעה ויהי לה לבן : (ה) ותרד בת פרעה לרחץ על היאר ונערתיה הלכת על יד היאר ותרא את התבה בתוך הסוף ותשלח את אמתה ותקחה: (ו) ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה ותחמל עליו ותאמר ... ( cache )
 • סוטה יב ב ג€“ ויקיטקסט : שברת אלא שריבבתה ותפתח ותראהו את הילד ותרא מיבעי ליה א"ר יוסי ברבי חנינא שראתה שכינה עמו והנה נער בכה קרי ליה ילד וקרי ליה נער תנא הוא ילד וקולו כנער דברי ... ( cache )
 • "הדרך למעלה" להעצמה אישית : ... לרחץ על היאר ונערתיה הלכת על יד היאר ותרא את התבה בתוך הסוף ותשלח את אמתה ותקחה: ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה ותחמל עליו ותאמר מילדי העברים זה: . ... ( cache )
 • תעודת זהות של משה : פסוקים מרכזים: ב, ו: " ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה ותחמל עליו ותאמר מילדי. העברים זה ". ב,י: "ויגדל הילד ותבאהו לבת פרעה והי לה לבן ותקרא שמו משה ... ( cache )
 • דבר תורה : ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה ותחמל עליו ותאמר מילדי העברים זה. השינוי מ"ילד " ל"נער" מצריך בירור עמוק. עיון בדברי אברבנאל מלמד על אופיו הבסיסי של משה: ... ( cache )
 • "תודת כל האנושות נתונה לסנדרה" - טרגדיה במומבאי : ... גוזר הגזירות שאמר כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, ודווקא היא שליחת ההשגחה העליונה השולח את אמתה, לוקחת את התיבה " ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה, ... ( cache )
 • "והנה נער בוכה" "ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה. ותחמל עליו ... : " ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה. ותחמל עליו ותאמר: מילדי העברים זה" (שמות ב', ה). רע ומר היה גורלם של ילדי ישראל במצרים, לאחר פקודתו השטנית של פרעה: "כל ... ( cache )
 • קולך - פורום נשים דתיות : ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה (שמות ב ו) ראתה בת לוי "כי טוב" בנה, כמוהו כבריאה, יש בו כח אלקי משפיע שפע אלקי. "כי טוב ה" קדושה יש בו, כבר בינקותו. ... ( cache )
 • בס"ד : תאור זה נמצא בפסוק, בתחילת הפרשה: " ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה". והוא מעורר שתי שאלות ועצם הענין תמיהה נוספת. בתחילה הוא נקרא ילד ואח"כ נער, ... ( cache )
 • סדר פסח : ותרד בת פרעה לרחץ על היאור ותרא את התיבה בתוך הסוף ותשלח את אמתה ותקחה ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה ותחמל עליו ותאמר מילדי העברים זה. ... ( cache )
 • "וילך משה" : סיומה של התורה וסגירת מעגל : סוטה יג ע"ב; רש"י, דברים ל"א, ב. " ותפתח ותראהו את הילד " (שמות ב', ו): "שראתה עמו שכינה", שמות רבה א, כח; סוטה יב ע"א. ... ( cache )
 • איך אדם נהיה רע : תגלו נערים בגילאים שונים (משה התינוק: " ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה"; שמואל הפעוט: "עד ייגמל הנער"; חיילים: "ישחקו הנערים לפנינו"; ועוד נערים רבים). ... ( cache )
 • ממעמקים - כתב עת לספרות ר' משה ליב מסאסוב והתינוק ; : בסיפור הנדון נאמר :"ילד אחד בוכה" כדוגמת משה בתיבה שם נאמר:" ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה" 7 הילד שבכה מזכיר את משה רבינו. בהמשך ר' משה מסאסוב רואה ... ( cache )
 • באורי אגדות סוטה : ואמרו: ותפתח ותראהו את הילד ... שראתה עמו שכינה. כל זה הוא ראיה באמרם ה"ו שמו של הקב"ה, על ה"א שניה אמרוהו. (רמב"ן, האמונה והבטחון, פרק כד) ... ( cache )
 • ציורי דורה - מציאת משה : בת פרעה מוצאת את משה. " ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה ותחמל עליו ותאמר מילדי העברים זה" (שמות ב, ו) ( cache )
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א : ותפתח ותראהו את הילד - ראתה שכינה עמו. כשנולד משה רבנו היה אור בבית, ... וכתוב ( שמות ב, ו) " ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה ותחמול עליו ותאמר מילדי ... ( cache )
 • כתבות קטיף.נט - האתר הרשמי של גוש קטיף : ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה ותחמל עליו ותאמר מילדי העברים זה (שמות, ב' ו') . ,ותראהו את הילד,- ותראה"ו בגימטריא תר"ך שהם תרי"ג מצוות דאורייתא וז' דרבנן ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il - גלות ישראל : ותפתח ותראהו את הילד - ראתה שכינה עמו כשנולד משה רבנו היה אור בבית, ... וכתוב ( שמות ב, ו) " ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה ותחמול עליו ותאמר מילדי העברים ... ( cache )
 • עד דלא ידע / י"ל גורדון : ... חיים וחאצקיל, והאחד יורקמי שאינו בן ברית, והם קוראים קורות בני ישׂראל בספר התורה: ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה ותחמול עליו ותאמר מילדי העברים זה. ... ( cache )
 • Ynet איך איש רע נהיה רע? - בריאות : 7 יוני 2006 ... תגלו נערים בגילאים שונים (משה התינוק: " ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה"; שמואל הפעוט: "עד ייגמל הנער"; חיילים: "ישחקו הנערים לפנינו"; ... ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - דרוש מנהיג : ראשית, מדגיש הכתוב את היסודות המנהיגותיים שהיו טבועים באישיותו של משה עוד לפני שנבחר: " ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה". השינוי מ"ילד" ל"נער" באותו פסוק ... ( cache )
 • פרשת השבוע : ותרא את התיבה בתוך הסוף ותשלח את אמתה ותקחה ותפתח ותראהו את הילד , והנה נער בוכה ותחמול עליו ותאמר מילדי העברים זה ותאמר אחותו אל בת פרעה האלך וקראתי לך אשה ... ( cache )
 • מדריך למורה להוראת חודש תשרי - חלק ב : ותפתח ותראהו את הילד , והנה נער בוכה" (שמות ב ה-ו). הגיל בו מתחילים ילדים לצום שונה בין בנים לבנות, ומתחשב במבנה גופם ובחוזקם. גם ... ( cache )
 • פרשת כי תצא - השבת אבידה - גיליונות נחמה ליבוביץ : והוא כמו (שמות ב' ו') " ותפתח ותראהו את הילד " שבא השם עם הכינוי ובאחד סגי, אלא בא לתוספות ביאור. אך קשה, שנזכר השם קודם הכינוי, ואם היה כתוב "עד דרוש אותו ... ( cache )
 • סוטה דף יב : (שמות ב,ו) ותפתח ותראהו את הילד [והנה נער בכה ותחמל עליו ותאמר: מילדי העברים זה] ג€“ 'ותרא' מיבעי ליה!? אמר רבי יוסי ברבי חנינא: שראתה שכינה עמו (והאי 'את' ... ( cache )
 • בס"ד, כ"ד בטבת התשס"ג : כשהיא מתחברת, אז " ותפתח ותראהו את הילד ". היא רואה פתאום את הילד, אבל לא כתוב ותפתח ותראה אלא "ותפתח ותראהו". אומר רש"י "ותפתח ותראהו", ראתה שכינה. בת פרעה? ... ( cache )
 • פרשת בראשית - עצי הגן - גיליונות נחמה ליבוביץ : וכן (שמות ב') " ותפתח ותראהו את הילד ", או טעמו אפילו מעט ממנו. שד"ל: ד"ה לא תאכל ממנו: מילת "ממנו" נכפלה לחיזוק כמו למטה... מלבי"ם: ... ( cache )
 • דף קשר מספר 408 - יום הכיפורים : " ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה, ותחמול עליו ותאמר מילדי העברים זה" (שמות ב', ו'). נתלבט הזוה"ק בשאלה - מנין ירעה היא כי "מילדי העברים זה"? ... ( cache )
 • ילדותו ובחירתו של משה : ותפתח ותראהו את הילד ". משה מודע, כביכול, למעמדו המיוחד, בהשגחה המיוחדת מצד משפחתו ובת פרעה. "ראיית" אמו הביולוגית ואמו המאמצת הובילה לחמלה ולעמידה מצפונית ... ( cache )
 • פרשת לך לך : אולם ההפתעה במקומנו אינה מובנת: הרי כבר בסיום המחצית הראשונה נאמר (בראשו של פסוקנו) " ותפתח ותראהו את הילד ", מה ההפתעה אפוא בהמשך - "והנה נער בֹּכֶה"? ... ( cache )
 • הַנְשָׁמָה מִילּוּלִית : ותפתח... ותראהו את הילד ... בוכה ותחמול עליו, ותאמר מילדי העברים זה" (שמות ב', ה- ו). בת פרעה רואה את הילד כפי שהוא, תינוק בוכה המצוי בסכנת חיים. ... ( cache )
 • more "ותפתח ותראהו את הילד " :
 • פרש - שמות, וארא - פירושים מתוך רש"י ומדרשים : 22 ינואר 2007 ... "ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה ותחמל עליו ותאמר מילדי העברים זה" והנה נער בכה ג€“ משה רבנו היה תינוק בתיבה, למה כתוב נער? ... ( cache )
 • ברקאי - שמות : ותראהו את-הילד, והנה-נער בכה, ותחמל עליו ותאמר: מילדי העברים זה" (ב, ו). איך יתכן שהיא תמרה את פי אביה המלך בצורה מופגנת, ועוד תקבל את אישורו ... ( cache )
 • החכמים מושכים ידיהם מהנהגת העולם מפני שהם יודעים שיש חכמים מהם ... : המנהיג הסגולי - " ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה ותחמל עליו ותאמר מילדי העברים זה." השינוי מילד לנער מצריך בירור עמוק. עיון בדברי האברבנאל מלמד על אופיו ... ( cache )
 • קולות :: פרשת השבוע :: שמות :: שמות : חמלתה של מצרייה ג€“ בתו של פרעה מלך מצריים ג€“ היא זו שמצילה את משה ג€“ 'ותפתח ותראהו והנה נער בכה ותחמל עליו'. (שמות ב' ו') דומה שאין זה מקרה שהתורה מקדימה לאפוס ... ( cache )
 • הדורות נגאלים בזכות נשים צדקניות שבדור : 25 פברואר 2007 ... שנאמר: "ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה ותחמל עליו ותאמר מילדי העברים זה... ותבאהו לבת פרעה ויהי לה לבן ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים ... ( cache )
 • על מערכות יחסים באינטרנט מדייה מקולקלת או אנשים מקולקלים ... : 29 אוקטובר 2008 ... ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה ותחמל עליו .... לחיי העם הזה.........(פוסט קצת ארוך) · אגו למה זה טוב ואת מי זה משרת? כמו עלה נידף ברוח . ... ( cache )
 • א. הזיקה בין סיפור לדראמה : ותפתח ותראהו, את הילד, והנה נער בכה. ותחמל עליו ותאמר: "מילדי העברים זה. ותאמר אחותו אל בת-פרעה: האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העבריות ותיניק לך את הילד? ... ( cache )
 • Texte Massorֳ©tique Hebreux : ... בת-פרעה לרחץ על-היאר ונערתיה הלכת על-יד היאר ותרא את-התבה בתוך הסוף ותשלח את -אמתה ותקחה 5:2 ותפתח ותראהו את-הילד והנה-נער בכה ותחמל עליו ותאמר מילדי ...
 • more "והנה נער בכה ותחמל " :
 • בית ספר שדה כפר עציון - מעט מן האור- על פרשת השבוע : בחסידות מובא פירוש זה בשם הצדיק ר' בונם מאוטבוצק, הקושר את תחילת הפסוק אל סופו: "ותראהו והנה נער בוכה ותחמול עליו ותאמר מילדי העברים זה". אומר ר' בונם: ... ( cache )
 • Me`at Min Haor : ותחמל עליו ותאמר: מילדי העברים זה". כיצד ידעה שמילדי העברים זה? לפי טיבו של ענין , פשוט הדבר, וכי מי שולח תינוק בתיבה אם לא העברים ... ( cache )
 • Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary ... : ותחמל עליו, ותאמר: מילדי העברים זה. 'ותאמר אחתו אל בת פרעה: האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העברית ותינק לך את הילד? (שמות ב, פסוקים ה, ו, ... ( cache )
 • ד ף ש ב ו ע י : ל עליו ותאמר מילדי העברים זה. )ו(. ותאמר. אחֹ. תו. אל. בת פרעה ... )ז (. ַותִּ. חּק. האשה. הילד. ותנִ. יקֵ. הוּ ... )ט(. ויהי לה ... ( cache )
 • ~אתגר חידות ביהדות וקבלה~ יסגר במוצש"ק - Page 11 - FXP.co.il : ותחמל עליו ותאמר מילדי העברים זה. ותאמר אחתו אל בת פרעה, האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העברית, ותינק לך את הילד. ותאמר לה בת פרעה לכי, ותלך העלמה ותקרא את אם ... ( cache )
 • שבת קודש פרשת שמות. - חוזרים בתשובה-תמיכה - פורומים, קהילות בתפוז ... : ותפתח ותראהו את הילד 'והנה נער בוכה', ותחמול עליו ותאמר מילדי העברים הוא" (שמות ב', ו'-ז'). "ותחמול עליו" - זוהי נקודת המפתח שהצמיחה את הגאולה. ... ( cache )
 • פרשת שמות : 9 דצמבר 2007 ... לעומת זאת, בפרשתנו, כאשר בת-פרעה פותחת את התיבה נאמר "ותראהו את-הילד והנה נער בוכה ותחמול עליו, ותאמר מילדי העברים זה:" (שמות, ב' ו'). ... ( cache )
 • Page tavnit3 Of Kahana : "ותפתח [בת פרעה את התיבה} ותראהו את הילד והנה נער בוכה ותחמול עליו ותאמר, מילדי העברים זה" (שמות ב:ו) בת פרעה לא שמעה את בכיו של משה: היא ראתה אותו בוכה. ... ( cache )
 • ד"ר מור אלטשולר - משה רבנו ושלמה המלך - שני דפוסים של מנהיגות אוטופית : ... שהפרה את מצוות אביה וכאשר גילתה בתיבה תינוק בוכה "ותחמול עליו ותאמר מילדי העברים זה" (שם 7). נכונותן של הנשים לסכן את חייהן למענו היא המקור, הדוגמה, ... ( cache )
 • והנה המן בא בטענה כמו שכתוב דליכא דידע לישנא בישא כמוהו שהיה עומד ... : 18 סוטה דף יב עמוד ב: "ותחמול עליו ותאמר מילדי העברים זה" - מנא ידעה? א"ר יוסי ברבי חנינא: שראתה אותו מהול. זה - א"ר יוחנן: מלמד, שנתנבאה שלא מדעתה, ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il - ואלה שמות בני ישראל : ותפתח ותראהו את הילד, והנה נער בוכה, ותחמול עליו, ותאמר מילדי העברים זה. (ב,ו). רבות דרשו בה ז"ל, וכן רבו הפירושים בדברי קדמונינו עליהם השלום. ... ( cache )
 • מעמד הפעלים - המהדורה המודפסת - הארץ : ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה ותחמול עליו ותאמר מילדי העברים זה" (שמות ב, א -ו). "ויקח את בת לוי": הפועל הזה, "ויקח", דוחס למלה יחידה את מה שיכול לפרנס ... ( cache )
 • שמות-הדורות נגאלים בזכות נשים צדקניות שבדור : 22 ינואר 2009 ... ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה ותחמל עליו ותאמר מילדי העברים זה. ותאמר אחתו אל בת פרעה האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העברית ותינק לך את ... ( cache )
 • אורייאנית - מערכת תומכת ללמידה מתוקשבת: מטלות לימודיות ה-16/1/09 : ותחמול עליו, ותאמר מילדי העברים זה"(פרק ב' פסוק ו'). בת פרעה לקחה את משה, התינוק , מהתיבה לבית פרעה וכך ניצל מגזירת אביה. ... ( cache )
 • קדש: : ותפתח ותראהו את הילד, והנה נער בוכה, ותחמול עליו ותאמר מילדי העברים זה, ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיתהו. ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא ... ( cache )
 • מדרש רבה - שמות : ותחמול עליו כיון שראתה אותו בוכה חמלה עליו. ותאמר מילדי העברים זה מנין הכירה בו אמר רבי יוסי בר רבי חנינא שראתה אותו מהול זה מהו זה זה נופל ליאור ואין אחר ... ( cache )
 • more "עליו ותאמר מילדי העברים " :
 • דברי תורה על פרשת שמות-הפרשה שהיתה [גרסה קלה - פורום הורדות.נט] : ותאמר מילדי העברים זה (ב - ו) היא ראתה אותו בוכה, אבל לא שמעה אותו, לפיכך אמרה : אין זאת אלא מילדי העברים הוא זה, יהודי מסוגל לבכות חרש ללא השמעת קול. ... ( cache )
 • גליונות לעיון בפרשת השבוע : ותאמר מילדי העברים זה - נתנה אל לבה המעשה כאשר היה, כי אמרה לבעבור הציל אותו או שלא יראו במות הילד שמוהו שם, ואיש מצרי למה יעשה כן ויש אומרים שראתהו נמול ... ( cache )
 • לידת משה : נראה שבת פרעה התנגדה לצו אביה, ואף שידעה שמשה הוא עברי " ותאמר מילדי העברים זה " ( ב:ו), החליטה לפרוש עליו את חסותה. התנגדותה של בת פרעה לצו אביה יכולה להסביר ... ( cache )
 • פרשת משפטים - עבד עברי - הבלוג של yrabinov - תפוז בלוגים : 20 פברואר 2007 ... בת פרעה מתמלאת בחמלה על הילד הבוכה, " ותאמר מילדי העברים זה " (שמות ב`,ו). אחותו מציעה לה לקרוא ל"אשה מינקת מן העבריות". ... ( cache )
 • עולם התנ"ך : ותאמר מילדי העברים זה - נתנה אל לבה המעשה כאשר היה, כי אמרה לבעבור הציל אותו או שלא יראו במות הילד שמוהו שם, ואיש מצרי למה יעשה כן. ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - שמות : ותאמר מילדי העברים זה שעל ידו יהיו ישראל עתידין לאמר זה אלי ואנוהו. ותלך העלמה שהעלימה דברים שלא אמרה שהיא אמו. היליכי את הילד הזה מלמד שהראתה לה כל אבריו ... ( cache )
 • עולם התנ"ך : ותאמר מילדי העברים זה מנין הכירה בו? אמר רבי יוסי בר רבי חנינא: שראתה אותו מהול. זה מהו זה? זה נופל ליאור ואין אחר נופל ליאור, כיון שהפילו משה ליאור, ... ( cache )
 • יהדות מאת הרב אריה קרן - פרשת השבוע - שמות : ותאמר מילדי העברים זה (שמות ב-ו). מתוך בכיתו שלנער זה נשמעת בכית ילדים עברים רבים. כבר מקטנותו למשה רבנו היתה נשמה שכוללת את כל עם ישראל מחיבתו אלהם. ... ( cache )
 • הרב יואל בן-נון: אבות מלאכות בשבת : ותחמל עליו ותאמר מילדי העברים זה . ותאמר אחתו אל בת פרעה, האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העברית, ותינק לך את הילד. ותאמר לה בת פרעה לכי, ותלך העלמה ותקרא את אם ... ( cache )
 • more "ותאמר מילדי העברים זה " :

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-04-09.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:נער בוכה - מילדי העברים

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/jmot/jm-02-06