הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

וְלֹא יָכְלָה עוֹד הַצְּפִינוֹ וַתִּקַּח לוֹ תֵּבַת גֹּמֶא וַתַּחְמְרָה בַחֵמָר וּבַזָּפֶת וַתָּשֶׂם בָּהּ אֶת הַיֶּלֶד וַתָּשֶׂם בַּסּוּף עַל שְׂפַת הַיְאֹר.

-- שמות ב, ג

תיבת משה עריכה

יוכבד, אמו של משה, הסתירה את משה הקטן שלושה חודשים בביתה, ולאחר שלושה חודשים:

(שמות ב ג): "וְלֹא יָכְלָה עוֹד הַצְּפִינוֹ, וַתִּקַּח לוֹֹֹ תֵּבַת גֹּמֶא, וַתַּחְמְרָה בַחֵמָר וּבַזָּפֶת, וַתָּשֶׂם בָּהּ אֶת הַיֶּלֶד, וַתָּשֶׂם בַּסּוּף עַל שְׂפַת הַיְאֹר"

מדוע לא יכלה עוד הצפינו? - " "שמנו לה המצריים מיום שהחזירה, והיא ילדתו לששה חדשים ויום אחד, שהיולדת לשבעה יולדת למקוטעין, והם בדקו אחריה לסוף תשעה" " ( רש"י ) .

תיבת גומא עריכה

גומא הוא צמח בעל קנה גמיש, הגדל על-גדות היאור . מדוע עשתה יוכבד את התיבה דווקא מגומא, ולא מעץ?

חז"ל במדרש  שמות רבה א כא הביאו שני פירושים:

1. " "שחביב עליהם לצדיקים ממונן יותר מגופן, וכל כך למה? שאין פושטים ידיהן בגזל" " (רבי אלעזר) - יוכבד רצתה לחסוך בהוצאות, ולכן השתמשה בחומר גלם פשוט וזמין.

2. " "דבר רך הוא, שהוא יכול לעמוד לפני רך ולפני קשה" " (רבי שמואל בר נחמן) - יוכבד רצתה שהתיבה תהיה גמישה ועמידה בטלטולים שיעברו עליה ביאור: " "רבי שמואל בר נחמן מבין, שאם היתה עושה יוכבד תיבה מעץ, עלולה היתה הסירה להישבר כתוצאה מפגיעתה בעצים או אבנים בדרכה. לעומת זאת, הגומא הגמיש, בהתנגשותו, רק יתקפל ויוסט ממסלולו, אך לא ישבר או יזדעזע. בכך מסמל הגומא את הרכות המונעת התנגשויות מיותרות וזעזועים מסוכנים, ולכן אין טוב ממנו לאחסון תינוק השט על גבי הנהר" " ( מדרשטח ) .

והרב ד"ר ש"ז כהנא זצ"ל, בספרו  מועדי ישראל בגלגולי השנה / שירת הים בים סוף , הביא שלושה פירושים נוספים:

3." "ולמה בחרה בגומא? מפני שממנו עשו עלי ניר לכתיבה, והתוספתא אף קוראת להם בשם כלי "פפיר" (משנה כלים ה טו). במעשה זה צייינה, תיכף בהתחלתו, שמשה ספרא רבא של ישראל." "

4. " "ויש אומרים ששמה אותו בתיבת גמא להדגיש שמשה וכל מי שמתדמה למשה ומתדבק בתורתו חי כמו הגמא, החי מן המים. מחוסר מים נובל הגומא, כפי שנאמר ב" (איוב ח יא): "הֲיִגְאֶה גֹּמֶא בְּלֹא בִצָּה? יִשְׂגֶּה אָחוּ בְלִי מָיִם?""והמים משמעותם תורה המשולה למים" ".

5. " "ויש מספרים שהגומא, שמספרו (בגימטריה) 44, כמו דם, רומז על דם תמציתה של האם יוכבד, שבו עשתה את התיבה, ולתוכו שמה בדמעות-אם את בנה והשליכתו לתוך המים; ויש אומרים שהגמא רמז לנו על מכת דם." "  

וַתָּשֶׂם בַּסּוּף עַל שְׂפַת הַיְאֹר עריכה

וַתָּשֶׂם עריכה

המלך פקד "כָּל-הַבֵּן הַיִּלּוֹד, הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ" (שמות א כב), וקיים רק הבדל קטן בין "להשליך" ו"לשים", כך שמבחינת פקודת המלך, יוכבד, אם התינוק, קיימה את פקודת המלך אשר לא הבהירה שהילוד חייב למות.

בַּסּוּף עַל שְׂפַת הַיְאֹר עריכה

למעשה התיבה לא היתה יכולה לשוט במים ולהתרחק משפת היאור, כי היא היתה לכודה בסוף על שפת היאור. במידה והתוכנית לא היתה מצליחה, ובת פרעה לא היתה מתרגשת מהבכי, מרים היתה מחזירה את התינוק הביתה.

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל עריכה

 • בס"ד, י"ז בטבת התשס"ג : "ונכנסים שם בלילות ומתנכרין ומוציאים הילדים משם, כי על כן נאמר ולא יכלה עוד הצפינו (להלן ב ג)". "ולא יכלה עוד הצפינו", פתאום היא לא יכולה עוד להצפינו, ... ( cache )
 • ממעמקים - כתב עת לספרות משה; : כתוב: " ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תיבת גומא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ... אני קורא: " ולא יכלה עוד הצפינו ." מדוע? קשה לאדם להצפין דבר מן הדברים, ... ( cache )
 • עבודה מתוקשבת על טקסט מקראי : (ג) ולא יכלה עוד הצפינו - שמנו לה המצריים מיום שהחזירה, והיא ילדתו לששה חדשים ... ולא יכלה עוד הצפינו - אמאי? תצפניה ותיזיל! אלא כל היכא דהוו שמעי מצראי ... ( cache )
 • "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" שאילת הכלים אמרה נחמה: השאלה על הקב"ה... : וכאשר הותרה רצועת המלך היו המצרים מחפשים הבתים, ונכנסים שם בלילות, ומתנכרין ומוציאים הילדים משם, כי על כן נאמר: " ולא יכלה עוד הצפינו " (שמות ב, ג). ... ( cache )
 • חוברת ב', תשנ"ד : כתוב: " ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תיבת גומא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף אשר על שפת היאור." עתה אני שואל, למה בתיבת גומא, על מה ולמה חמר, ... ( cache )
 • "וילך משה": סיומה של התורה וסגירת מעגל : לא אוכל עוד לצאת ולבוא וה' אמר אלי לא תעבר את הירדן הזה. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי ותהר האשה ותלד בן ולא יכלה עוד הצפינו ותשם בסוף על שפת היאר ... ( cache )
 • או: הנה בננו אהרן חי, וגם שפרה ופועה נצטוו להמית את הבנים הילודים... : אני קורא: " ולא יכלה עוד הצפינו ." מדוע? קשה לאדם להצפין דבר מן הדברים, ולא ימצאוהו מבקשיו; ואל נכון ביקשו המצרים אחרי הילדים, אשר הצפינום העבדים העברים. ... ( cache )
 • מאור החסידות - מיום היולדו ועד מעמד הסנה : חייו בידיו של הקב"ה - " ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם. בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאר" (שמות,ב,ג). ואחותו מרים עקבה אחרי התיבה ... ( cache )
 • משה רבנו מושיעם של ישראל נולד כאילו ב - הישיבה הגבוהה - אור עציון : (6) " ולא יכלה עוד הצפינו - שמנו לה המצריים מיום שהחזירה, והיא ילדתו לששה חדשים ויום אחד, שהיולדת לשבעה יולדת למקוטעין, והם בדקו אחריה לסוף תשעה: "[רש"י שם] ... ( cache )
 • תורה, שמות - שמות (א - ו), עמוד 2 : ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאור" פס' ג. אחות הילד-מרים עמדה מרחוק כדי לדעת מה יקרה לו ולהיות ... ( cache )
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary : אלא, שאמרה לאביה סופך אתה מוליד בן שמושיע את ישראל מיד מצרים, מיד 'וילך איש מ בית לוי ויקח וגו' ותהר ותלד בן וגו ולא יכלה עוד הצפינו ', נזף בה אביה אמר לה: ... ( cache )
 • גומא, מתוך בוטניקה - אנציקלופדיה ynet : סביר להניח כי מין זה הוא ששימש לעשיית התיבה בתוכה שולח משה רבנו אל היאור: " ולא יכלה עוד, הצפינו , ותיקח לו תיבת גומא, ותחמרה בחמר ובזפת; ותשם בה את הילד, ...
 • בס"ד : כי על כן נאמר ולא יכלה עוד הצפינו ". ובכך עונה הרמב"ן על עוד עניין, על פשר תגובת העם למשה ואהרון, כשעמדו לפני פרעה, באומרם "הבאשתם את ריחנו". ... ( cache )
 • דף קשר מספר 529 - פרשת שמות : " ולא יכלה עוד הצפינו , ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת, ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאר. ותתצב אחתו מרחוק לדעה מה יעשה לו" (ב', ג-ד). ... ( cache )
 • סדר נשים - "הדרך למעלה" להעצמה אישית : "וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי: ותהר האשה ותלד בן ותרא אתו כי טוב הוא ותצפנהו שלשה ירחים: ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה ... ( cache )
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat : ולא יכלה עוד הצפינו ', נזף בה אביה אמר לה: בתי, היכן נבואתיך? ועודה מחזקת בנבואתה, שנאמר 'ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו' ואין יציבה אלא נבואה שנאמר ... ( cache )
 • אמו של משה ושפחתה לפי מגילת שמות מקומראן (4Q Exod) : ולא-יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על-שפת היאר. ולא יכלה [עוד]ד הצפינו ותק[ח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת] ... ( cache )
 • דף עבודה בתורה : פס' ב': נולד תינוק, מהם הקשיים עם לידת ילד במציאות הקשה במצריים? ______. איך בת- לוי מתמודדת עם המציאות הזו? פס' ג': " ולא יכלה עוד הצפינו ", שערי מה קרה ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- להזהיר גדולים על הקטנים : כשהוא היה בן שלושה חודשים, באו המצרים לפי חישובם לקחתו ולהשליכו לנהר, ונאלצה אימו להוציאו מהבית " ולא יכלה עוד הצפינו ". היא הכניסה אותו לתבה והניחה אותה על ... ( cache )
 • טיולים | צימרים | קברי צדיקים גומא : " ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תיבת גומא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאור" (שמות בֲ´, גֲ´). פעם נוספת נזכר הגומא בספר איוב (חֲ´, ... ( cache )
 • פרשת שמות - המיילדות - גיליונות נחמה ליבוביץ : וכאשר הותרה רצועת המלך היו המצרים מחפשים הבתים ונכנסים שם בלילות ומתנכרין ומוציאים הילדים משם, כי על כן נאמר: " ולא יכלה עוד הצפינו " (שמות ב' ג'). ... ( cache )
 • ֳ¹ֳ°ֳ© ֳ«ֳ÷ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ«ֳ§ֳ©ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¦ֳ₪ ֳ ֳ÷ ֳ¦ֳ₪ ֳ²ֳ£ ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ  ֳ₪ֳ«ֳ÷ֳ¥ֳ¡ ֳ₪ֳ¹ֳ¬ֳ©ֳ¹ֳ© ֳ¥ֳ©ֳ«ֳ¸ֳ©ֳ² ֳ¡ֳ©ֳ°ֳ₪ֳ­ : ולא יכלה עוד הצפינו ותיקח לו תיבת גומא ותחמרה בחימר ובזפת....ותתצב מרחוק לדעה מה יעשה לו. ותרד בת פרעה....ותשלח את אמתה ותקחה. ותפתח ותראהו. ... ( cache )
 • מדרש רבה - עקב : ... גוער בים ויבשהו וכל הנהרות החריב אמלל בשן וכרמל ופרח לבנון אמלל בסופה זה משה דכתיב (שמות ב) ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תיבת גומא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם ... ( cache )
 • ראן צמחים - מידע מקצועי | מאמרים | זוטות לבנות, פרשה עשירית: גֹמא : 12 יוני 2010 ... " ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאור: ותתצב אחתו מרחק לדעה מה יעשה לו": ... ( cache )
 • שלשה פרנסין טוביןֲ´ - משה, אהרון ומרים תהילה אליצור - קולך - פורום... : מיד וילד איש מבית לוי ויקח וגו' (שמות ב, א) ותהר ותלד בן וגו' ולא יכלה עוד הצפינו . נזף בה אביה אמ' לה בתי היכן נבואותיך ועודה מחזקת בנבואתה שנ' ותתצב אחותו ... ( cache )
 • מקץ: סיפורי יוסף ושלטונו : 14 אפריל 2009 ... בפסוק אחד (שמות ב ג) מופיעות ארבע מילים מצריות: " ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת ... ( cache )
 • פרשת לך לך : ההסתרה נחשפת: " ולא יכלה עוד הצפינו " (ג). ד. משה מוצא מפלט על המים: "ותשם בסוף על שפת. היאר" (ג-ד). ה. חמלת נכרי (בת פרעה) על משה (ה-ו) ... ( cache )
 • עולם התנ"ך : ולא יכלה עוד הצפינו למה? שלפי שהמצרים היו הולכין בכל בית ובית שהיו חושבין בו שנולד שם תינוק, ומולכין לשם תינוק מצרי קטן, והיו מבכין אותו, כדי שישמע תינוק ... ( cache )
 • זוהר חדש - ספר הזוהר על התורה רבן שמעון בר יוחאי ספר הזהר זוהר זהר... : דייתי מלכא משיחא, בסוף גלותא בתראה, דאתמר ביה הן עוד היום גדול, ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תיבת גומא. כגוונא דארון דס"ת. אורייתא ודאי יהא גניזו דיליה, ... ( cache )
 • עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים. מה פשר החגים הללו? : 21 ספטמבר 2009 ... כשיוכבד בונה תיבה למשה הקטן, שם כבר מצוין בפירוש שחומר האטימה המדובר הוא זפת: ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה ... ( cache )
 • באורי אגדות סוטה : מ"ש בגמרא ותצפנהו ג' ירחים ולא יכלה עוד הצפינו , כי ג' ירחים היתה מעוברת מעיקרא קודם גירושין, והם חשבו מעת נשואים שניים. ורש"י בתורה [שמות ב, ג] כתב, ... ( cache )
 • more "ולא יכלה עוד הצפינו " :
 • Page tavnit3 Of Kahana : התיבה שבה הכניסה יוכבד את משה בשעה ששמה אותו לתוך היאור היתה של גומא כפי שנאמר: (שמות, ב, ג) " ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת". ולמה בחרה בגומא? ... ( cache )
 • דבר תורה : ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאר. ותתצב אחתו מרחק לדעה מה יעשה לו. ... ( cache )
 • ביאור:בבלי סוטה דף יב ג€“ ויקיטקסט : (שמות ב ג) 'ולא יכלה עוד הצפינו' [ ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת; ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאר] ג€“ אמאי? תצפניה ותיזיל! ... ( cache )
 • ואלה שמות בני ישראל הבאים..את יעקב איש - כתבות קטיף.נט - האתר... : " ותקח לו תבת גמא ", נח שנכנס "תבה" הציל רק את משפחתו, אבל משה רבינו ע"ה שנכנס " תבה" הציל את כל בני ישראל. "ותשם בסוף" רמז שיושיע את ישראל בקריעת ים סוף: "על ... ( cache )
 • מאור החסידות http://maori.yerushalmi.co.il/ מיום היולדו ועד מעמד... : חייו בידיו של הקב"ה - "ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם. בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאר" (שמות,ב,ג). ואחותו מרים עקבה אחרי התיבה ... ( cache )
 • שועל : והיה משה רבינו ע"ה צווח כמו התינוקות האחרים, ולפי זאת הסיבה ידעו שנולד ילוד בבית, הדא הוא דכתיב אחזו לנו שועלים שועלים קטנים (שה"ש ב' ט"ו): ותקח לו תבת גמא . ... ( cache )
 • נערה עם עגיל פנינה - TheMarker Cafe : 5 אוקטובר 2009 ... ותקח לו תבת גמא ... שחור לבן... נערה עם עגיל פנינה · ידיים · ידיים תופרות · אושר:). רסיסי מידע. תכנים שיתווספו לעמוד זה יופיעו ישירות ... ( cache )
 • א. הזיקה בין סיפור לדראמה : "ולא יכלה עוד הצפינו, ותקח לו תבת גמא , ותחמרה בחמר ובזפת, ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאר. ותתצב אחתו מרחק לדעה מה יעשה לו. ותרד בת-פרעה לרחץ על היאר ... ( cache )
 • חוברת עבודה לתלמיד כיתה ז' בעריכת: צוות ידיעת הארץ חטיבת-הביניים... : "ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא ותחמרנה בחימר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם הסוף על שפת היאור" (שמות ב', 4). ענו על השאלות הבאות: ... ( cache )
 • פרשת בראשית : "ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת". רש"י: שמנו לה המצרים מיום שהחזירה, והיא ילדתו לששה חודשים ויום אחד, והם בדקו אחריה לסוף ט'" ... ( cache )
 • .program eng : ותקח לו תבת גמא ... ותשם בה את הילד ותשם בסוף על. שפת היאור. ". בהמשך מספרת לנו התורה כיצד בנערותו של משה. מתגלה אופיו המנהיגותי ... ( cache )
 • Microsoft Word - \370\340\371\351\372 \372\341\345\340\372\344.doc... : ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא ותחמרה. בחמר ובזפת. ותשם בה. את. הילד ותשם בסוף על שפת היאר. הגמרא. 11. בשם המדרש וכן רש.:י שם". ותחמרה בחמר ובזפת ...
 • more "ותקח לו תבת גמא " :
 • מרפ"ד - הולדת משה : ג וְלֹא-יָכְלָה עוֹד הַצְּפִינוֹ וַתִּקַּח-לוֹ תֵּבַת גֹּמֶא וַתַּחְמְרָה בַחֵמָר וּבַזָּפֶת וַתָּשֶׂם בָּהּ ... ( cache )
 • בס"ד : ... עוֹד הַצְּפִינוֹ וַתִּקַּח לוֹ תֵּבַת גֹּמֶא וַתַּחְמְרָה בַחֵמָר וּבַזָּפֶת וַתָּשֶׂם בָּהּ אֶת הַיֶּלֶד ... ( cache )
 • הרמב"ם כותב וכשמשלחין אותו : מרצף הפעולות שעושה אֵם הילד: "ותקח לו תֵבַת גֹמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאֹר" (ג), ניתן להתרשם עד כמה תכליתית ומעשית היא. ... ( cache )
 • נפט - שמן הסלע - עודד רוט : 18 פברואר 2006 ... בספר שמות, פרק ב', פסוק ג', סיפור "משה בתיבה", נאמר: "ולא יכלה עוד, הצפינו, ותיקח לו תיבת גומא, ותחמרה בחמר ובזפת; ותשם בה את הילד, ... ( cache )
 • דף קשר מספר 385 - פרשת שמיני : ותקח לו תבת גומא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד" (שמות ב,). כמו נח בתיבה אשר נועד להמשיך את זרע בני האדם ואת קיום מצות פרייה ורביה שהרי "לא תהו בראה, ... ( cache )
 • צפן = שמר או הסתיר : וְלֹא יָכְלָה עוֹד הַצְּפִינוֹ וַתִּקַּח לוֹ תֵּבַת גֹּמֶא וַתַּחְמְרָה בַחֵמָר וּבַזָּפֶת וַתָּשֶׂם בָּהּ אֶת ... ( cache )
 • תבה - ויקימילון : 7 מרץ 2010 ... וַתִּקַּח לוֹ תֵּבַת גֹּמֶא, וַתַּחְמְרָה בַחֵמָר וּבַזָּפֶת; וַתָּשֶׂם בָּהּ אֶת הַיֶּלֶד, ... ( cache )
 • חיי משה - רואים את הקולות : (ג) וְלֹא יָכְלָה עוֹד הַצְּפִינוֹ וַתִּקַּח לוֹ תֵּבַת גֹּמֶא וַתַּחְמְרָה בַחֵמָר וּבַזָּפֶת וַתָּשֶׂם בָּהּ ... ( cache )
 • Word - ממזרח שמש - מסורת של אחריות חברתית : וְלֹא יָכְלָה עוֹד הַצְּפִינוֹ, וַתִּקַּח לוֹ תֵּבַת גֹּמֶא וַתַּחְמְרָה בַחֵמָר וּבַזָּפֶת; וַתָּשֶׂם בָּהּ ... ( cache )
 • ישיבת תקוע, פרשת שמות- בשכר נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים. : וְלֹא יָכְלָה עוֹד הַצְּפִינוֹ וַתִּקַּח לוֹ תֵּבַת גֹּמֶא וַתַּחְמְרָה בַחֵמָר וּבַזָּפֶת וַתָּשֶׂם בָּהּ אֶת ... ( cache )
 • על גירוש הגר ובנה מבית אברהם / יהושע מנחם רוזנברג : ... וַתַּחְמְרָה בַחֵמָר וּבַזָּפֶת וַתָּשֶׂם בָּהּ אֶת הַיֶּלֶד וַתָּשֶׂם בַּסּוּף עַל שְׂפַת הַיְאר" (שמות ב', ... ( cache )
 • גמא - ויקימילון : 26 פברואר 2010 ... וַתִּקַּח לוֹ תֵּבַת גֹּמֶא וַתַּחְמְרָה בַחֵמָר וּבַזָּפֶת וַתָּשֶׂם בָּהּ אֶת הַיֶּלֶד ... ( cache )
 • ifeel - השחור, השחור הזה : 5 דצמבר 2009 ... וַתִּקַּח-לוֹ תֵּבַת גֹּמֶא, וַתַּחְמְרָה בַחֵמָר וּבַזָּפֶת; וַתָּשֶׂם בָּהּ אֶת-הַיֶּלֶד, ... ( cache )
 • מסלולים > להתאהב בארץ מחדש, טיולים, נחלים, מעיינות, מפות שטח... : וְלֹא-יָכְלָה עוֹד, הַצְּפִינוֹ, וַתִּקַּח-לוֹ תֵּבַת גֹּמֶא, וַתַּחְמְרָה בַחֵמָר וּבַזָּפֶת; וַתָּשֶׂם בָּהּ ... ( cache )
 • נשים מנהיגות: המודל של מרים : ג�מֶא וַתַּחְמְרָה בַחֵמָר וּבַזָּפֶת; וַתָּשֶׂם בָּהּ אֶת הַיֶּלֶד, וַתָּשֶׂם בַּסּוּף עַל-שְׂפַת. הַיְא�. ... ( cache )
 • שקופית 1 : ... גֹּמֶא וַתַּחְמְרָה בַחֵמָר וּבַזָּפֶת וַתָּשֶׂם בָּהּ אֶת הַיֶּלֶד וַתָּשֶׂם בַּסּוּף עַל שְׂפַת הַיְאֹר: ... ( cache )
 • לכה דודי : וְלֹא יָכְלָה עוֹד הַצְפִּינוֹ וַתִּקַּח לוֹ תֵּבַת גֹּמֶא וַתַּחְמְרָה בַחֵמָר וּבַזָּפֶת וַתָּשֶׂם בָּהּ אֶת ... ( cache )
 • פרשת בשלח - Schechter Institute of Jewish Studies - Home page : ... גֹּמֶא וַתַּחְמְרָה בַחֵמָר וּבַזָּפֶת וַתָּשֶׂם בָּהּ אֶת הַיֶּלֶד וַתָּשֶׂם בַּסּוּף עַל שְׂפַת הַיְאֹר " ... ( cache )
 • Judeopedia.org: Bible Torah Exode 2 Hֳ©breu Vocalisֳ© : ... עוֹד הַצְּפִינוֹ וַתִּקַּח־לוֹ תֵּבַת גֹּמֶא וַתַּחְמְרָה בַחֵמָר וּבַזָּפֶת וַתָּשֶׂם בָּהּ אֶת־ הַיֶּלֶד ... ( cache )
 • קדש: : ותהר האשה ותלד בן, ותרא אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים. ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאור. ... ( cache )
 • כפשוטו | תנ"ך מלא | פירוש לתנ"ך | ספר שמות | פרק ב' : א וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי ב ותהר האשה ותלד בן ותרא אתו כי טוב הוא ותצפנהו שלשה ירחים ג ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם ... ( cache )
 • more "ותחמרה בחמר ובזפת ותשם " :
 • מעמד הפעלים : ולא יכלה עוד הצפינו ותיקח לו תיבת גומא ותחמרה בחימר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאור. ותתצב אחותו מרחוק לדיעה מה ייעשה לו. ... ( cache )
 • ים המלח / שדים / ערבה / קדמוני (הסבר לשמות) : 14 ספטמבר 2005 ... שמות ב ג: ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאר: ים הערבה: ... ( cache )
 • קדמת ישראל: מושב ישראל במצרים / זאב יעבץ : ותקח יוכבד תבת גומא ותתן בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאור. ויהי היום ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור ותרא את התבה ותפתחֶהָ והנה ילד בוכה ותחמול עליו. ... ( cache )
 • פרשת לך לך : ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאֹר. ותתצב אחֹתו מרחֹק לדעה מה יעשה לו. מציאת התיבה על ידי בת פרעה (ה-ו1) - ותרד בת פרעה לרחֹץ על היאֹר. ... ( cache )
 • הכרה בילדים במקרא : בסיפור הצלתו של משה מגזירת פרעה נאמר: 'ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאר' (שמות ב ג). ... ( cache )
 • pesach8 : 5. "ותקח לו תיבת גומא...ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאור". 6. "ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה". רונית שדה 2005 ֲ© ( cache )
 • Default Normal Template : ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תֵבַת גֹמֶא ותַּחְמְרָה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוּף על שפת היאֹר. וַתֵּתַצַב אחֹתֹו מֵרָחֹק לדעה ... ( cache )
 • כתב וערך - המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית : בספור הסתרת משה ביאור נאמר: "ותיקח לו תבת גומא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאור" (שמות ב' ג'). כמו כן מוזכר "קנה וסוף קמלו" (ישעיהו ... ( cache )
 • א.מאמר א - Sde Eliyahu : מרצף הפעולות שעושה אֵם הילד: "ותקח לו תֵבַת גֹמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאֹר" (ג), ניתן להתרשם עד כמה תכליתית ומעשית היא. ... ( cache )
 • מידת האמה (מאת דניאל מיכלסון, טל' 02-6518864, daniel : (הערה: כתוב בסוטה יב עא "ותשם בה את הילד ותשם בסוף- רבי אלעזר אומר ים סוף שמואל בר נחמני אמר אגם כדכתיב קנה וסוף קמלו". איך להבין את דברי רבי אלעזר? ... ( cache )
 • חיפוש בקטיף.נט - האתר הרשמי של גוש קטיף : ולא יכלה עוד הצפינו ותיקח לו תיבת גומא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד, ותשם בסוף על שפת היאור. (שמות ב' ג') והנה לפי הפשט,. ... ( cache )
 • עמוד 1 : ... בסופה זה משה דכתיב (שמות ב) ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תיבת גומא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאור, ובסערה זה אליהו דכתיב (מלכים ...
 • Talmud Babli, Sotah : ... דבר קשה ותחמרה בחמר ובזפת תנא חמר מבפנים וזפת מבחוץ כדי שלא יריח אותו צדיק ריח רע ותשם בה את הילד ותשם בסוף רבי אלעזר אומר ים סוף רבי שמואל בר נחמני אמר ... ( cache )
 • מאמרים - מכף רגל ועד ראש (ישעיהו א, ו): שימוש באברי... : 3 דצמבר 2007 ... David"> נזכרת בסיפורי מצרים ובסיפור משה בשעת לידתו: "ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאור" (שמות ב, ג). ... ( cache )
 • more "בה את הילד ותשם " :
 • Yeshiva.org.il- שמות פרק ב : ... כי טוב הוא ותצפנהו שלשה ירחים: (ג) ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאר : (ד) ותתצב אחתו מרחק לדעה ... ( cache )
 • ביאור:ים המלח - שדים - ערבה - קדמוני ג€“ ויקיטקסט : 1 אוגוסט 2008 ... שמות ב ג: ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא ותחמרה "בחמר" "ובזפת" ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאר : "{{{1}}}" ... ( cache )
 • "ויעשו על שולי המעיל רמוני תכלת וארגמן ותולעת שני משזר : ... תלוי' מחלוקת זו ועומדת במחלוקת אמוראים בגמ' [סוטה יב:], דאיתא התם, ר' חנינא בר פפא אמר, אותו היום שהושם משה בסוף על שפת היאר , הי' עשרים ואחד בניסן, ... ( cache )
 • more "בסוף על שפת היאר " :


מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2010-06-18.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:תיבת משה

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/jmot/jm-02-03