ביאור:בראשית מב כה

בראשית מב כה: "וַיְצַו יוֹסֵף וַיְמַלְאוּ אֶת כְּלֵיהֶם בָּר וּלְהָשִׁיב כַּסְפֵּיהֶם אִישׁ אֶל שַׂקּוֹ וְלָתֵת לָהֶם צֵדָה לַדָּרֶךְ וַיַּעַשׂ לָהֶם כֵּן."בהמשך דף זה מופיעים ביאורים ופרשנויות של עורכי ויקיטקסט, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.
ביאורים מסורתיים לטקסט ניתן למצוא בקטגוריה:בראשית מב כה.

וַיְצַו יוֹסֵף ... וַיַּעַשׂ לָהֶם כֵּן עריכה

יוסף נתן ציוי מיוחד לאנשיו איך לעסוק עם אחיו. וכנהוג בפקודות מלכות ואלוהים מופיעה המילה "כֵּן", אישור לעוצמה, כוח ואמת.

וַיְמַלְאוּ אֶת כְּלֵיהֶם בָּר עריכה

סביר שהקונים ידעו כמה יעלה שק של תבואה, וכל השקים היו בגודל זהה כדי שחמור יסחוב את השק. הקונים הכניסו את התשלום לשק. אנשי יוסף לקחו את התשלום, ומלאו את השק בתבואה. לא סביר שהקונים השאירו יותר כסף בשק מהנדרש, ורק לאחר השקילה אנשי יוסף לקחו את התשלום והחזירו את העודף.

וּלְהָשִׁיב כַּסְפֵּיהֶם אִישׁ אֶל שַׂקּוֹ עריכה

רש"י מסביר "ולא כתב בני יעקב מלמד שהיו מתחרטים במכירתו ונתנו לבם להתנהג עמו באחוה ולפדותו בכל ממון שיפסקו עליהם", כלומר האנשים השאירו בשק את כל כספם, ואנשי יוסף החזירו להם את העודף, וכך יוסף למד כמה כסף אחיו הביאו כדי לפדותו: כמה הוא היה שווה בעינייהם.

קשה להאמין שהמצרים ישקלו כל שק, ויוציאו כסף מהצרור ויחזירו את העודף. זה תהליך מסובך מדי. האחים שמו את התשלום המתאים ולא יותר. לא נאמר שהאחים בדקו את העודף ומצאו שהם לא שילמו בכלל. האחים ראו שיש כסף בצרור וידעו שלא לקחו מהם תשלום.

יוסף פחד שאחיו יספרו במצרים את החלום השני, פרעה ישמע יזהה אותו ויפטר אותו. לכן יוסף הפחיד את אחיו ואיים עליהם בעונש מוות אם הם ימשיכו לרגל ולחפש, ולא יעשו במהירות את פקודותיו. יוסף השיב להם את הכסף, וכך הוא גרם להם לחשוב שהמצרים ירדפו אחריהם כגנבים, והם החליטו לברוח מהר חזרה לכנען בלי להמשיך לחפש את יוסף.

יוסף צחק על אחיו. הוא ראה כמה כסף הם הביאו לפדות אותו, והוא השיב להם את כספם, מטמון, כרמז שהם יצטרכו יותר כסף כדי לקנות אותו מעבדותו.

אִישׁ אֶל שַׂקּוֹ עריכה

לכל איש החזירו את צרור הכסף שלו, ולא עירבבו את התשלומים. למעשה אנשי יוסף לא השיבו את הצרור, אלא פשוט לא הוציאו את הצרור מהשק, וכך הצרור נשאר בתחתית השק. לא נאמר שיוסף בדק כמה כל אחד מאחיו היה מוכן לשלם או כמות הכסף שהאח הביא.
ושמעון? מי לקח את חלקו של שמעון? הרי לבטח יוסף לא רצה שמשפחת שמעון תרעב? חז"ל אומרים שלוי קיבל את חמורו ושקו של שמעון. מזה ראו האחים מחדש שהשליט הוא איש הגון במיוחד, וזכרו את חטאם.

וְלָתֵת לָהֶם צֵדָה לַדָּרֶךְ עריכה

אחי יוסף לא התפלאו שהם קיבלו צידה לדרך. לא בטוח שהם ידעו מה הם יקבלו, ואם הם שילמו בעד האוכל הנוסף.

  • יוסף רצה ללמוד את אופיים וכוונתם של האחים.
  • יוסף אמר - אני לא גמרתי איתכם, אתם חייבים לחזור אחרת אתם גנבים.
  • יוסף אמר - אני לא מוכן לקבל מכם תשלום חלקי, ובכל מקרה זה לא ענין של כסף.

יוסף הפחיד את אחיו, אבל מצד שני הוא התנהג איתם בנדיבות גדולה מאוד. הם יצאו מאוד מבולבלים ונבוכים.

יוסף נתן מספר 'מתנות' לאחיו ואביו:
  1. השיב להם את כספם עבור התבואה.
  2. נתן להם צידה לדרך.
  3. נתן להם מנות בארוחה בביתו (ביאור:בראשית מג לד).
  4. השיב את כספם עבור התבואה וגם הסתיר את כוסו בשקו של בנימין (בראשית מד א-ב).
  5. נתן להם מתנות לאחר שהוא התגלה אליהם (ביאור:בראשית מה כב).
  6. שלח מתנות לאביו (ביאור:בראשית מה כג).