ביאור:בראשית מב כ

בראשית מב כ: "וְאֶת אֲחִיכֶם הַקָּטֹן תָּבִיאוּ אֵלַי וְיֵאָמְנוּ דִבְרֵיכֶם וְלֹא תָמוּתוּ וַיַּעֲשׂוּ כֵן."בהמשך דף זה מופיעים ביאורים ופרשנויות של עורכי ויקיטקסט, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.
ביאורים מסורתיים לטקסט ניתן למצוא בקטגוריה:בראשית מב כ.

וְאֶת אֲחִיכֶם הַקָּטֹן תָּבִיאוּ אֵלַי עריכה

"תָּבִיאוּ"? עריכה

יוסף דרש שהם יביאו את אחיהם. הוא לא אמר שהם רק יציגו או יראו ויקחו אותו חזרה. יוסף השאיר את האפשרות שהם יביאו את בנימין, אבל בנימין לא יחזור איתם. הוא ישאר אצלו. לא נראה שהאחים הבינו את הרמז הזה.

אֵלַי? עריכה

מה כל היחס האישי הזה לאח קטן אחד? יוסף הוא שליט מצרים, באו עשרה אחים מכנען לשבור בר וחיפשו את אחיהם שהם מכרו לעבדות בבתי זונות או בתי מרחץ. מה הבעיה האישית שלו?

יוסף פחד מאחיו. יוסף פחד שאחיו יספרו במצרים את החלום השני, פרעה ישמע יזהה אותו ויפטר אותו. לכן יוסף הפחיד את אחיו ואיים עליהם בעונש מוות אם הם ימשיכו לרגל ולחפש, ולא יעשו במהירות את פקודותיו.

וְלֹא תָמוּתוּ עריכה

לא תמתו ברבים. והרי רק אחד ישאר. והשאר לא ימתו כי הם יברחו ולא יחזרו?
תָמוּתוּ: הכוונה ברעב מחוסר יכולת לחזור, או תמותו אם תחזרו לשבור בר בלי בנימין.

יוסף ידע שיעקב יסרב לשלוח את בנימין המוגבל, ולהסתכן באובדן בנו היחיד מרחל האהובה.
יוסף העריך שייתכן:

  1. יעקב יסרב, האחים יחכו עד שהרעב יסכן את כל המשפחה ואז יעקב יוותר.
  2. יעקב יסרב, אפילו כאשר הרעב יסכן את כל המשפחה יעקב ימשיך לסרב, ואז האחים יפגעו באביהם ויקחו את בנימין בכוח.

יוסף רצה לנסות את האחים ולוודא האם הם ממשיכים להיות אלימים, והניח שהכל בא כרצונו של אלוהים, וכשם שאלוהים הצליח את דרכו עד עכשו, כך אלוהים ישמור על אביו, ולא יגרום שיוסף יביא למותו של אביו.

וַיַּעֲשׂוּ כֵן עריכה

האם האחים עשו כן, או שזה חלק מפקודת יוסף "ותעשו כן".
המילה "כֵן" היא פקודת מלכות. כל פקודות המלך אחשרורש ואסתר המלכה נגמרות במילה כן: "כִּי כֵן, צִוָּה לוֹ הַמֶּלֶךְ" (אסתר ג ב), ובפקודת אדוני "וַיְהִי כֵן" (בראשית א ז).
לפי שהאחים התווכחו אחרי דברי יוסף, ניתן לראות שזאת פקודת יוסף, ולא הסכמת האחים.