ביאור:בראשית לא יא

בראשית לא יא: "וַיֹּאמֶר אֵלַי מַלְאַךְ הָאֱלֹהִים בַּחֲלוֹם יַעֲקֹב וָאֹמַר הִנֵּנִי."בהמשך דף זה מופיעים ביאורים ופרשנויות של עורכי ויקיטקסט, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.
ביאורים מסורתיים לטקסט ניתן למצוא בקטגוריה:בראשית לא יא.

נבואה שלא הוכחה מחייבת רק את הנביא עצמו עריכה

ישנם כמה תנאים הצריכים להתקיים על-מנת שנכיר באדם כנביא (ראו זיהוי נביא ). מה צריך לעשות אדם, שה' יוצר איתו קשר ומדבר איתו, אך אין לו התנאים הדרושים לנבואה? מצד אחד, הוא לא יכול להיחשב כנביא, ומצד שני, הוא לא יכול לעבור על המצוה שה' ציווה אותו!

במקרה זה, הנבואה מחייבת רק את האדם עצמו - הוא אינו יכול לחייב אחרים להתנהג לפי דבריו. דוגמה יפה לזה נמצאת בדבריו של יעקב אל נשיו, רחל ולאה. ה' התגלה אל יעקב בחלום, ואמר לו לעזוב את בית לבן ולחזור אל ארץ כנען. כשיעקב סיפר על כך לרחל וללאה, הוא לא ציווה עליהן לבוא איתו! בניגוד לסגנון המקובל בנבואת משה, שהוא ציווי (למשל שמות ד: "כה אמר ה': ... שלח את עמי"), יעקב רק סיפר לנשיו על החלום שלו:

בראשית לא יא: " "וַיֹּאמֶר אֵלַי מַלְאַךְ הָאֱלֹהִים בַּחֲלוֹם 'יַעֲקֹב!' וָאֹמַר" "'הִנֵּנִי!'... אנכי האל בית אל, אשר משחת שם מצבה, אשר נדרת לי שם נדר; עתה קום צא מן הארץ הזאת, ושוב אל ארץ מולדתך" ". יעקב אומר לנשיו: "ה' ציווה עליי ללכת לארץ כנען. אני מתכוון ללכת. האם אתן באות איתי?"; והן עונות לו:

(בראשית לא יד): "ותען רחל ולאה ותאמרנה לו 'העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו?!... ועתה כל אשר אמר אלהים אליך עשה". אנחנו לא מרגישות שום קשר לאבינו, עשה כל מה שה' אמר לך, אנחנו באות איתך.

(ע"פ הרב אורי שרקי) .

מקורות ופירושים נוספים עריכה

ניתן לראות בסיפור זה דוגמה לחשיבותן ומעמדן של נשים בחברה המקראית - למרות שיעקב קיבל ציווי מה', הוא לא יכל לבצעו בלי לקבל אישור מנשיו. דוגמאות נוספות ראו במאמר חכמות נשים בנתה ביתה / יהודה אליצור .

פסוקים נוספים עם הביטוי הנני / חגי הופר

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל עריכה

 • מורה נבוכים - החלק השני - פרק מ"ד : ויש שהוא שומע מלאך מדבר אליו, כשהוא רואה אותו, וזה תדיר מאוד, כמו שאמר: ויאמר אלי מלאך האלהים [בחלום, יעקב, ואֹמר הנני] (בראשית ל"א, 11); ויאמר אלי הלוא ידעת מה המה אלה, ... ( cache )
 • מורה נבוכים - החלק השני - פרק מ"א : אשר למה שהופיע בצורה הראשונה, הרי זה כגון אומרו: ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום ( בראשית ל"א, 11); ויאמר אלהים לישֹראל במראֹת הלילה (שם, מ"ו, 2); ויבֹא אלהים אל בלעם ... ( cache )
 • פרשת ויצא : ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום וגו' רבי אלעזר בן יעקב אמר: לו ולדורותיו, אין דור שאין בו כאברהם, ואין דור שאין בו כיעקב, ואין דור שאין בו כשמואל. ויאמר שא נא עיניך וראה כל העתודים ... ( cache )
 • מורה נבוכים - החלק השני - פרק מ"ה : זה הוא מצבם של רוב הנביאים, כאומרו: ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום [יעקב! ואֹמר: הנני] ( בראשית ל"א, 11) 31. הדרגה השביעית שיראה בחלום של נבואה כאילו הוא יתעלה מדבר אליו, ... ( cache )
 • חמשה חומשי תורה : ... בעת יחם הצאן ואשא עיני וארא בחלום והנה העתדים העלים על הצאן עקדים נקדים וברדים לא: יא ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום יעקב ואמר הנני לא:יב ויאמר שא נא עיניך וראה כל העתדים ...
 • נס ומאגיה : ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום יעקב ואמר הנני. ויאמר שא נא עיניך וראה כל העתדים העלים על הצאן עקדים נקדים וברדים..." (פס' י'- י"ב). ראוי לציין, כי צעד נוסף בסילוק האופי המאגי של ... ( cache )
 • ספר בראשית פרק מח : המלאך הגאל אתי - מלאך הרגיל להשתלח אלי בצרתי כענין שנא' ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום יעקב וגו' אנכי האל בית אל. המלאך, הוא זה המתלווה אל האדם, גם כאשר אינו מצוי במצב ... ( cache )
 • חוק לישראל השלם - פרשת ויחי : יג) ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום יעקב וגו' אנכי האל בית אל: יברך את הנערים. מנשה ואפרים: וידגו. כדגים הללו שפרים ורבים ואין עין הרע שולטת בהם: (יז) וַיַּרְא יוֹסֵף כִּי יָשִׁית ... ( cache )
 • פילוסופים לא מתאהבים | הפלגה לערי השמחה : 26 יולי 2007 ... זה הוא מצבם של רוב הנביאים, כאומרו: ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום [יעקב! ואמר: הנני] ( בראשית ל"א, 11)31. הדרגה השביעית שיראה בחלום של נבואה כאילו הוא ... ( cache )
 • מדרש רבה - ויצא : ... כתיב כאן אלא את כל אשר לבן עושה לך ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום וגו' רבי אלעזר בן יעקב אמר לו ולדורותיו אין דור שאין בו כאברהם ואין דור שאין בו כיעקב ואין דור שאין בו כשמואל ... ( cache )
 • בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ - Google Code : ... ויצל אלהים את מקנה אביכם ויתן לי: ויהי בעת יחם הצאן ואשא עיני וארא בחלום והנה העתדים העלים על הצאן עקדים נקדים וברדים: ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום יעקב ואמר הנני: ויאמר ...
 • בראשית מח טז - קטגוריה:בראשית מח טז ג€“ ויקיטקסט : 23 יוני 2009 ... "המלאך הגאל אתי" - מלאך הרגיל להשתלח אלי בצרתי כענין שנא' ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום יעקב וגו' אנכי האל בית אל. "יברך את הנערים" - מנשה ואפרים ... ( cache )
 • more "ויאמר אלי מלאך האלהים " :
 • רבי יוסף אלבו / ספר העיקרים : וכן יעקב אמר: ויאמר אלי מלאך האלוהים בחלום יעקב ואמר הנני (שם ל"א), ובסוף החלום נאמר לו: אנכי האל בית אל אשר משחת שם מצבה אשר נדרת לי שם נדר וגו', ולא נדר יעקב נדר ... ( cache )
 • פרידה מיעקב אבינו : בדבריו אל נשיו בהמשך הסיפור מבטא יעקב את שני המניעים לרצונו לשוב: ה ראה אנכי את פני אביכן כי איננו אלי כתמל שלשםג€¦ יא-יג ויאמר אלי מלאך הא-להים בחלום: יעקב, ואמר: הנני ג€¦ ... ( cache )
 • more "בחלום יעקב ואמר הנני " :הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:נבואה שלא הוכחה מחייבת רק את הנביא עצמו


מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2011-09-15.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/brejit/br-31-11