פתיחת התפריט הראשי

מהדורה זו נצמדת פחות או יותר לנוסח הספר שהודפס. למהדורה של הספר לפי הכתב יד, ראו אמונת חכמים (כ"י).

ספר
אמונת חכמים
אמונת חכמים
צילום שער דפוס ווארשה
צילום שער דפוס ווארשה
מחבר אביעד שר שלום באזילה
שפת המקור עברית
שנת הוצאה תרמ"ח
מהדורות חדשות אמונת חכמים (כ"י)
קריאת היצירה
היברובוקס ספר אלקטרוני במאגר hebrewbooks
קטלוגים
הספרייה הלאומית ספר אלקטרוני באתר הספרייה הלאומית, ירושלים, ישראל    000066801יכלכל אמיתת חכמת הקבלה.

תא ואחוה לך בהאי ספרא יקרא
היכא דנשקא ארעא דאורייתא ורקיעא דחכמתא אהדדי
ובהאי ארעא קדישא בלועי דקרח וכל עדתיה
ואמרין משה ותורתו אמת והן בדאין
וכל תנינא דקא בעי למבלע לה לספינתא דחכמת הקבלה
אתא פושקנצא דהאי ספרא פסקיה לרישיה בסכינא דחכמתא
ויחזא ההיא קרטליתא דהוו קא מקבעי בה אבנים טובות ומרגליות
דעביד לה האי גברא רבא ויקירא, מרא דאורייתא קדישא
דאתא בשלם בפרדסא דשבעא חכמתא, וחזא בעין שפירתא ית יקרא דשכינתא

כבוד האי סבא
אביעד שר שלום באזילה אבדק"ק מנטובה זצ"ל.


אמר המחבר, מחלוקת היא בין הפילוסופים, אם הנשמה הולכת מגוף לגוף ולפי שאפשר שלא באה דעתי בחיבור הזה מבוארת ככל הצורך, אומר אני באמת וישר, שלא מצאתי בפילוסופיאה שום מופת חותך וראיה מכרחת לשום אחת מן הסברות, ולכן כל אחד יבחר פילוסופיאה הסברא אשר תישר בעיניו.פרקי הספרעריכה