אבן עזרא על בראשית מט יח

<< אבן עזרא על בראשית • פרק מט >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • לג • 


וטעם לישועתך קויתי ה׳ — בעבור שהוא נושך עקבי סוס, יפחד מרוכב הסוס, שלא ישוף ראשו בחרבו; על כן אמר הנביא: לישועתך קויתי ה׳, והכ"ף לנוכח דן. ופירושו, "קויתי השם להיות ישועתך"; או בא שם תחת שם הפועל, והטעם, להושיעך. וכן "נרננה בישועתך" (תהלים כ, ו), אם הכ"ף לנוכח דוד, או המשיח בנו.

ויאמר הנגיד, כי תחסר מלת "ויאמר", וכן ראוי להיות: "ויאמר לישועתך קויתי ה׳". ורבי יצחק אמר: כאשר ראה הנביא בנו דן בדמות נחש בדרך הנבואה, מיד פחד יעקב ואמר: "הושיעני, השם!":