אבן עזרא על בראשית מט א

<< אבן עזרא על בראשית • פרק מט
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • לג • 


את אשר יקרא אתכם — דיבר הנביא לעתיד. ותעו האומרים שהם ברכות, בעבור שמצאו בסוף: "ויברך אותם"; ואיה ברכת ראובן ושמעון ולוי? ועל דרך הנבואה אמר: וזאת אשר דבר להם אביהם. ואחר כן ברך אותם, ולא הזכיר הכתוב הברכות: