אבן עזרא על בראשית מט כט

<< אבן עזרא על בראשית • פרק מט
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • לג • 


ויצו אותם — שילכו כולם עם יוסף לקברו: