אבן עזרא על בראשית מט יג

<< אבן עזרא על בראשית • פרק מט >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • לג • 


והזכיר בתחילה השבטים כאשר נולדו, רק הקדים זבולון על יששכר, בעבור נפול נחלתו בין זבולון ובין דן.

לחוף ימים — גם זה לאות כי זאת דרך נבואה. ופירוש לחוף, מחוז. והוא מגזרת "חופף עליו כל היום" (דברים לג, יב), כי האניות לא תעמדנה במקום מגולה לרוח.

וירכתו על צידון — שיגיע ירכו על צידון: