אבן עזרא על בראשית מט ג

אבן עזרא על בראשית • פרק מט >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • לג • 


ראובן בכורי אתה כחי — בך נראה בתחילה כוחי. והבכור יקרא ראשית און; וכמוהו: "ראשית אונים" (תהלים עח, א).

יתר שאת — ראוי היית ליתרון על הכל, שתהיה נישא.

ויתר עז — כפול בטעם, כדרך כל הנבואות; ופירוש עז, תקיף: