אבן עזרא על בראשית מט כו

<< אבן עזרא על בראשית • פרק מט >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • לג • 


ברכות אביך — אלה הברכות שברכתיך, עצומים הם, ויתחברו עם ברכות הורי שברכוני.

והורי — כמו "יולדי"; וכן: "ותהר את מרים" (דברי הימים א ד, יז); "הורה גבר" (איוב ג, ג).

תאות — מגזרת "והתאויתם" (במדבר לד, י). והטעם, שתגבהנה הברכות.

נזיר אחיו — מגזרת "נזר"; והוא סמוך, כמו: "נדיב לב" (שמות לה, כב):